Gå til hoved indhold

Meritpædagog

Har du pædagogisk arbejdserfaring som fx pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, kan du på UCN uddanne dig til pædagog på et skræddersyet forløb, hvor du kan arbejde, imens du læser.

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til meritpædagog.

Uddannelsen varer 3,5 år og er fordelt på teoretisk undervisning og praktik hos din arbejdsgiver.

Udbuddets struktur er ændret, og siden er under opdatering.

Du får en fast struktur for ugen

Gå først på arbejde i 3 dage og bagefter på uddannelse i 2 dage. Sådan ser ugen ud på meritpædagoguddannelsen, hvor der altid er faste studiedage torsdag og fredag.

Hvis du arbejder indenfor det specialpædagogiske område kan det naturligvis være, at dit arbejdsmønster er lidt anderledes med weekend-, aften- og nattevagter, men princippet er det samme: Altid faste studiedage torsdag og fredag, så der er plads til at planlægge og arbejde, imens du uddanner dig.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 3,5 år og består af 7 semestre. De første to år følger du et forløb i pædagogikkens grundfaglighed. Herefter bruger du halvandet år på at specialisere dig i din valgte specialeretning. Uddannelsen afsluttes med, at du skriver et bachelorprojekt.  

Du kommer i praktik to gange

På den ordinære pædagoguddannelse er der fire praktikforløb, men på meritpædagoguddannelsen får du merit for to af praktikperioderne.

Du kommer derfor i praktik: 

  • 7 uger på 2. semester som del af grundfagligheden
  • x uger på 7. semester: En undersøgelsespraktik i forbindelse med dit bachelorprojekt.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning og anden formel information om uddannelsen.