Uddannelsesniveauer

UCN udbyder erhvervsakademi-, professionsbachelor- og såkaldte top-up-uddannelser. Men hvad er forskellen?Få styr på uddannelsestyperne

På UCN kan du tage en professionsbachelor-, erhvervsakademi- eller top-up-uddannelse. UCN udbyder desuden erhvervsuddannelsen som pædagogisk assistent i Thisted.

Hvad er en professionsbacheloruddannelse?

En professionsbacheloruddannelse varer som regel 3½ år og består af teoretisk og praktisk undervisning, hvor praktikken har en varighed af mindst 6 måneder.

En professionsbacheloruddannelse giver titlen professionsbachelor i f.eks. sygepleje.

Professionsbacheloruddannelser på UCN

Hvad er en erhvervsakademiuddannelse?

En erhvervsakademiuddannelse varer som regel 2-2½ år og indeholder teoretisk undervisning på selve uddannelsen og praktik af mindst 3 måneders varighed. 

En erhvervsakademiuddannelse giver titlen AK efter uddannelsesnavnet, f.eks. 'serviceøkonom AK'.

Med en erhvervsakademiuddannelse har du flere muligheder for at videreuddanne dig. Du kan for eksempel tage en top-up-uddannelse til professionsbachelor på UCN.

Erhvervsakademiuddannelser på UCN

Hvad er en top-up-uddannelse?

En top-up-uddannelse er en professionsbacheloruddannelse, der fungerer som direkte overbygning på en adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse. Den varer 1½ år, og du er i praktik i mindst 2 måneder i løbet af uddannelsen.

Du kan vælge mellem top-up-uddannelserne afhængig af din erhvervsakademiuddannelse.

Top-up-uddannelser på UCN

 

Forstå vores uddannelser

UCN har uddannelser på flere forskellige niveauer. Det betyder, at du har mulighed for at sammensætte et uddannelsesforløb, som passer til dig. Vil du f.eks. hurtigt i job efter bare 2 år? Eller vil du hellere specialisere dig lidt mere over 3-4 år? Du kan ofte bygge ovenpå eller læse videre senere i din karriere.