Gå til hoved indhold

Kvote 2

Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere med andet adgangsgrundlag end gymnasial eksamen, for ansøgere, der gerne vil vurderes på andre kvalifikationer end eksamensgennemsnittet og for ansøgere til uddannelser med adgangsprøve.

Hvem kan søge kvote 2?

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der søger med et andet adgangsgrundlag end karaktergennemsnittet fra gymnasiet. Det kan fx være:

Kvote 2 er relevant for dig, der:

  • er i gang med eller har afsluttet en erhvervsuddannelse
  • har en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
  • har en gymnasial eksamen men ønsker at blive vurderet på andre kvalifikationer end eksamensgennemsnittet (læs mere om uddannelsernes specifikke udvælgelseskriterier
  • ønsker at søge ind på uddannelsen til designteknolog (grundet en adgangsprøve)
  • har en udenlandsk gymnasial eksamen
  • efter en individuel konkret forhåndsvurdering har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav

Adgangskravene og udvælgelseskriterierne kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse, og det er derfor vigtigt, at du grundigt undersøger, hvad der kræves på de uddannelser, du vil søge ind på. 

Optagelse i kvote 2 ikke er betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier. De anvendes i særlig grad på uddannelser hvor der er adgangsbegrænsning. Det vil sige på uddannelser, hvor der er flere ansøgere end studiepladser.

Du kan se de specifikke adgangskrav og udvælgelseskriterier for vores uddannelser her:

Bemærk at der er særlige optagelsesregler for læreruddannelsen. Hvis du ønsker at søge om optagelse her og dit gennemsnit fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen er på under 7,0 eller du endnu ikke er bekendt med dit gennemsnit, så skal du søge igennem kvote 2 og vil efterfølgende blive kaldt til en optagelsessamtale.

Sådan søger du

Det er på hjemmesiden optagelse.dk, du skal udfylde og underskrive din kvote 2 ansøgning og uploade relevant dokumentation. Du skal søge under "videregående uddannelse" på siden og derefter vælge den uddannelse, du vil søge ind på. 

Vær opmærksom på, at samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen eller suppleringskurser efter ansøgningsfristen, skal du skrive det på din ansøgning på optagelse.dk og vedhæfte dokumentationen senest den 5. juli kl. 12.00.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Vi har fastsat nogle udvælgelseskriterier ved kvote 2, der bliver anvendt til at foretage en helhedsvurdering af ansøgerne. Hvis der er adgangsbegrænsning til uddannelsen, vil udvælgelsen af ansøgere ske ud fra en vurdering af ansøgernes kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterier.

Når du søger gennem kvote 2, skal du derfor vedlægge dokumentation til din ansøgning på optagelse.dk for de kvalifikationer/aktiviteter, du gerne vil vurderes på. Det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad man vægter i vurderingen af kvote 2-ansøgere, og derfor er det vigtigt, at du altid tjekker op på den enkelte uddannelse.

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning senest den 15. marts kl. 12:00. Du skal således inden den 15. marts kl. 12:00 i din ansøgning have oplyst om samtlige aktiviteter, som du ønsker, at vi lægger vægt på, når vi vurderer din ansøgning i kvote 2 - uanset om du har gennemført disse aktiviteter inden den 15. marts kl. 12:00 eller ej.

Når vi vurderer din ansøgning i kvote 2, lægger vi alene vægt på de aktiviteter, som du rettidigt har angivet i din ansøgning og rettidigt har uploadet dokumentation for til din ansøgning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse, vil du som kvote 2-ansøger helt automatisk også blive vurderet i kvote 1, og du skal således kun søge én gang, selvom du gerne vil vurderes i begge kvoter.