Efter- og videreuddannelse

Som pædagog har du gode muligheder for at videreuddanne dig. Du kan specialisere dig inden for det pædagogiske område, og du kan supplere med andre fagområder.

Pædagogisk diplomuddannelse

En pædagogisk diplomuddannelse henvender sig til lærere, pædagoger og andre med relevant mellemlang videregående uddannelse, der ønsker at videreuddanne sig.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for en lang række områder, f. eks.:

  • Vejledning og supervision 
  • Pædagogik og socialpædagogik
  • Psykologi
  • Medier og kommunikation 

Læs mere om UCN act2learn’s udbud af pædagogiske diplomuddannelser.

Universitetsuddannelse

På universiteterne har du flere muligheder for at uddanne dig på master og kandidatniveau inden for det pædagogiske område. Du kan f.eks. læse videre indenfor områderne sociologi, psykologi, pædagogik, socialpædagogik, den sociale kandidatuddannelse, læreprocesser og børne- og ungdomskultur, men der er også andre muligheder

Læs mere om master- og kandidatuddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogiks (DPU) hjemmeside.

Læs mere om uddannelses- og efter- og videreuddannelsesmuligheder på Aalborg Universitets hjemmeside.

Neuropædagogisk kompetencecenter

Du har mulighed for at deltage i kurser og efter- videreuddannelse indenfor neuropædagogik. Du finder oplysninger om de forskellige kurser på Neuropædagogisk kompetencecenters hjemmeside.