Job og karriere 

Pædagoger er centrale personer i samfundet. Både når det handler om at skabe gode opvækstvilkår for børn, når det drejer sig om social og menneskelig dannelse for både børn, unge og voksne, og når det gælder støtte til personer i forskellige former for vanskeligheder.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ruster dig fagligt og personligt til at møde mange forskellige pædagogiske udfordringer. Du får også chancen for at fordybe og specialisere dig i netop de områder, du brænder for. Uanset hvordan du sætter din uddannelse sammen, kan du bruge den inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt.

 • Dagtilbud
  Som pædagog i vuggestuer, børnehaver eller integrerede daginstitutionerarbejder du med børn i 0-6 års alderen. Du skaber læring, oplevelser og aktiviteter for børnene, så de kan udvikle sig til sunde, velfungerende, selvstændige og sociale individer.
   
 • Børnehaveklasse
  Lederne af børnehaveklasser er pædagoger, der skal gøre børn fortrolige med skolen og motivere det enkelte barn til den videre skolegang. Gennem leg og læring tager du så småt fat på undervisningen.
   
 • Fritidsklub og skolefritidsordning
  I fritidsklubber og skolefritidsordninger arbejder du med større børn og unge. Du giver dem oplevelser og udfordringer og skaber et andet læringsrum med andre aktiviteter end dem, de møder i skolen.
   
 • Børn med særlige behov
  En støttepædagog arbejder med børn og unge i problemer, der kræver særlig opmærksomhed i kortere eller længere perioder, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som andre børn og unge.
   
 • Anbragte børn
  Som pædagog kan du hjælpe og støtte anbragte børn og unge i sociale og følelsesmæssige problemer (fx misbrug eller omsorgssvigt) med at lære at klare sig selv, handle under ansvar og være en del af et fællesskab.
   
 • Gadearbejde
  En gadearbejder opsøger unge, der har forskellige problemer med fx hashmisbrug og kriminalitet. Du hjælper med at finde alternativer til livet på gaden og samarbejder med forældre og skoler om at finde løsninger på de unges problemer.
   
 • Handicappede
  Som pædagog kan du også arbejde med børn, unge og voksne, der har et fysisk eller psykisk handicap. Det kan fx være hjerneskadede eller personer med bevægelseshandicap. Arbejdet foregår i beboernes egne hjem eller på institutioner. Du støtter, vejleder og træner den enkelte, så han eller hun kan klare dagligdagen.
   
 • Udsatte voksne
  Pædagoger arbejder også med udsatte voksne som sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse på bl.a. krisecentre, i deres hjem eller i distrikts- og socialpsykiatrien. Du skal forsøge at skabe et værdigt liv for brugerne på trods af deres sociale problemer.
   
 • Ledelse
  Udvikling, strategi, administration, innovation og projektledelse kan blive dine arbejdsopgaver, hvis du fx bliver leder af en institution eller i den kommunale dagpleje. En vej til lederjobbet kan være at udbygge din pædagoguddannelse med en videreuddannelse inden for pædagogik eller ledelse.

 

Pædagoger fortæller

Brobygger for sårbare unge
”Det er først og fremmest min rolle at bringe fokus på de sociale og personlige udfordringer, som de unge har.” 
Dorthe Buus, pædagog
Udvikling til ældre
"De mennesker, der kommer her, er ofte i en eller anden form for livskrise."
Aase Kjeldgaard, pædagog
Konfliktløsning mellem beboere
"En stor del af mit arbejde handler om at motivere beboerne til at ordne deres daglige gøremål."
Helene Henriksen, pædagog
Trivsel for de ældste skolebørn
For to år siden skiftede Kim jobbet som gade-arbejder i Aalborg ud og blev elevcoach på Bavne-bakkeskolen i Støvring.
Kim Nielsen, pædagog