Gå til hoved indhold

Pædagog

Uddan dig til pædagog og gør en forskel for børn, unge og voksnes udvikling og liv gennem pædagogik, læring og omsorg.

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til pædagog.

Uddannelsen varer 3½ år og veksler mellem teoretisk undervisning på UCN i Aalborg, Thisted eller Hjørring og praktikophold på pædagogiske arbejdspladser.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Som studerende skal du først gennemføre uddannelsens fællesdel. Denne del omfatter seks moduler og en praktikperiode. Efter sjette modul skal du vælge en af tre specialiseringer, som også omfatter praktikperioder.

Læs mere om de forskellige dele

Herunder kan du læse en uddybning af fællesdel, specialiseringerne og praktikforløb.

Du tager også valgfrie moduler

I løbet af uddannelsen skal du vælge dig ind på valgfri moduler. Der udbydes otte moduler og disse valgmoduler er tilrettelagt således, at de går på tværs af specialiseringerne. Her lægges også vægt på fordybelse i centrale pædagogiske temaer, som du vælger ud fra interesse.

Udlandsophold

Den frie bevægelighed i Europa samt modtagelsen af flygtninge- og indvandrergrupper fra forskellige dele af verden stiller krav om at fremtidens pædagog kan arbejde med både enkeltpersoner og grupper fra andre kulturer. Derfor skal pædagogen være i besiddelse af interkulturelle kompetencer.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning og anden formel information om uddannelsen.