Gå til hoved indhold

Pædagog

Uddannelse på 3,5 år med fokus på at arbejde med udvikling af børn, unge og voksne gennem pædagogik, læring og omsorg.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og videreuddannelse som pædagog.

Pædagoger er centrale personer i samfundet. Både når det handler om at skabe gode opvækstvilkår for børn, når det drejer sig om social og menneskelig dannelse for både børn, unge og voksne, og når det gælder støtte til personer i forskellige former for vanskeligheder.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ruster dig fagligt og personligt til at møde mange forskellige pædagogiske udfordringer. Du får også chancen for at fordybe og specialisere dig i netop de områder, du brænder for. Uanset hvordan du sætter din uddannelse sammen, kan du bruge den inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt.

Job og fremtid som pædagogstuderende

Mød Frederik Hessellund på arbejde i Astrupparken, hvor han hjælper borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse - og hør ham fortælle om den forskel han gør og om sine ambitioner for fremtiden.

Eksempler på arbejdsområder

Tag en pædagogisk diplomuddannelse

En pædagogisk diplomuddannelse henvender sig til lærere, pædagoger og andre med relevant mellemlang videregående uddannelse, der ønsker at videreuddanne sig.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for en lang række områder, f. eks.:

  • Vejledning og supervision
  • Pædagogik og socialpædagogik
  • Psykologi
  • Medier og kommunikation

Læs mere om uddannelsen

Efter- og videreuddannelse indenfor neuropædagogik

Du har mulighed for at deltage i kurser og efter- videreuddannelse indenfor neuropædagogik. På UCN udbyder vi en række ECTS-givende diplommoduler, akademimoduler og kurser inden for det neuropædagogiske felt.

Videreuddannelse på universitetet

På universiteterne har du flere muligheder for at uddanne dig på master og kandidatniveau inden for det pædagogiske område. Du kan f.eks. læse videre indenfor områderne sociologi, psykologi, pædagogik, socialpædagogik, den sociale kandidatuddannelse, læreprocesser og børne- og ungdomskultur, men der er også andre muligheder.