Gå til hoved indhold

Pædagog

Uddannelse på 3,5 år med fokus på at arbejde med udvikling af børn, unge og voksne gennem pædagogik, læring og omsorg.

Mød ni pædagoger der elsker deres meget forskellige arbejdsliv

Hvad laver en pædagog i virkeligheden? Som pædagog varetager du opgaver indenfor omsorg, socialisering, dannelse og læring - og du gør en uundværlig forskel i hverdagen for mennesker i forskellige livssituationer. Som pædagog kan du arbejde med både børn, unge og voksne. Arbejdsfeltet er bredt, og dine muligheder strækker sig fra fx dagtilbud til gadearbejde. Gå på opdagelse i ni eksempler fra det virkelige liv lige her.

Ledte du i stedet efter videreuddannelse?
Som pædagog har du gode muligheder for at videreuddanne dig.

Eksempel 1: Du kan arbejde i dagtilbud for 0-2 årige

I en vuggestue arbejder du med børn fra 0-2 år og får en særlig rolle i børnenes første leveår. Du lægger grundstenen til et liv, hvor de trives mentalt, fysisk og socialt, og hvor de udvikler sig og har lyst til at lære.

Mette har videreuddannet sig til idrætspædagog og har valgt at arbejde i en vuggestue

Vuggestuebørn kan faktisk mange ting, hvis man sætter de rigtige rammer op for dem. Vi kan godt lære vuggestuebørn for eksempel at slå en kolbøtte, og mange små børn finder også glæde ved musikken og det at bevæge sin krop. Når børn bruger krop og bevægelse i hverdagen, er det med til at styrke deres kognitive og sproglige udvikling.

Pædagog i vuggestuen Hvorup Kirkevej og idrætspædagog

Eksempel 2: Du kan arbejde i dagtilbud for 3-6 årige

I en børnehave arbejder du med børn fra 3-6 år og hjælper dem til at udvikle sig til sunde, velfungerende, selvstændige og sociale individer. Det gør du fx ved at skabe læring, oplevelser og aktiviteter for børnene. 

Tina har videreuddannet sig til Marte Meo-terapeut og har valgt at arbejde i en børnehave

Det bedste ved mit job er at være sammen med børnene og være med til at skabe rammer, hvor de kan udvikle sig og komme i trivsel. Det gør mig stolt at se, at der er så mange dygtige pædagoger. Jeg bliver også stolt af, at de fleste i vores fag, som udgangspunkt har lyst til ny viden.

Pædagog i specialbørnehaven Barnets Hus og Marte Meo-terapeut

Eksempel 3: Du kan arbejde i en fritidsklub eller skolefritidsordning

I fritidsklubber og skolefritidsordninger arbejder du med større børn og unge. Du giver dem oplevelser og udfordringer og skaber et andet læringsrum med andre aktiviteter end dem, de møder i skolen.

Leo har videreuddannet sig til friluftsvejleder og har valgt at arbejde som DUS-pædagog

Jeg er stolt af mit fag, når jeg kan se, at børnene smiler, vokser og udvikler sig. Når der starter nye børnehaveklasseelever efter sommerferien, og de skal lære at klatre i træer og er helt usikre og skal finde troen på sig selv. Så ser man dem pludselig sidde oppe i træerne og spise deres madpakker og bare være helt klar til at starte i 1. klasse. Det er en fed udvikling at se.

DUS-pædagog, friluftsvejleder og tillidsrepræsentant på Svenstrup skole

Eksempel 4: Du kan arbejde som støttepædagog for børn og familier med særlige behov

Som pædagog kan du blive familierådgiver, hvor du vejleder og guider familier med forskellige udfordringer for at skabe bedre trivsel og udvikling for børnene. Du samarbejder ofte tværfagligt med f.eks. psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker og lærere.

Lotte har valgt at arbejde som familierådgiver

I mit arbejde er det vigtigt, at familierne bliver mødt med respekt og ligeværdighed samt at de bliver taget alvorligt i de situationer, de står overfor. Det giver mig energi og glæde, når jeg oplever familierne udvikle sig i en positiv retning, og ser børnene komme i bedre trivsel.

Pædagogisk familierådgiver i Familiegruppen Øst

Eksempel 5: Du kan arbejde med anbragte børn

Som pædagog kan du hjælpe og støtte anbragte børn og unge, der f.eks. kan have tilknytningsforstyrrelser, diagnoser eller have været udsat for omsorgssvigt i deres opvækst til at kunne mestre eget liv, handle under ansvar og være en del af et fællesskab.

Nicoline har valgt at arbejde som socialpædagog på et døgntilbud

Jeg får så meget igen af de her unge mennesker. Hvis man vil det, så kan man blive en betydningsfuld voksen for de børn og unge, man har i hænderne. Det som jeg er mest stolt af i mit fag er, når vi lykkes med at få rykket de her unge mennesker. Det med at gøre de dem klar til at kunne mestre sit eget fremtidige liv, selvom de har været udsat for nogle ting, der har givet dem bump på vejen.

Socialpædagog på døgntilbuddet Engen

Eksempel 6: Du kan blive gadearbejder

Som pædagog kan du blive gadearbejder, hvor du opsøger unge og voksne, der har forskellige problemer med fx misbrug, psykiske problemer og hjemløshed. Du hjælper med at finde alternativer til livet på gaden.

Anders har valgt at arbejde i Gadeteamet

Det der med at blive en del af deres fortælling og hjælpe dem videre, det er virkelig fedt og givende. Vi kommer til at kende mange af borgerne i mange år, hvor vi er de nærmeste pårørende, det er også stort at blive lukket ind på den måde.

Socialpædagog i Bo- og Gadeteamet i Aalborg

Eksempel 7: Du kan arbejde med mennesker med et handicap

Som pædagog kan du arbejde med børn, unge og voksne, der har et fysisk eller psykisk handicap. Arbejdet foregår i beboernes egne hjem, i dagtilbud eller i boenheder.

Peter har valgt at arbejde på et dagtilbud for voksne med udfordringer (primært) inden for det autistiske spektrum

Det er et spændende felt, at arbejde med mennesker som på den ene side har et stort udviklingspotentiale, og på den anden side har et stort behov for støtte – der findes altid nye måder og nye indgangsvinkler til at hjælpe den udvikling på vej.

Pædagog på Værksted Væksthuset

Eksempel 8: Du kan arbejde med udsatte voksne

Som pædagog kan du arbejde med udsatte voksne som sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse på bl.a. krisecentre, i deres hjem eller i distrikts- og socialpsykiatrien. Det handler både om at løse deres udfordringer, samtidig med at de sættes i stand til at mestre egen bolig og for nogens vedkommende uddannelse og job.

Mads har valgt at arbejde på et forsorgshjem (også kaldet et herberg)

Det er sjældent, jeg tager fra mit arbejde uden ikke at have fået en masse fornyet energi og glæde. Man får ligesom noget ud af at være, andet end bare sin løn. Det, jeg er allermest stolt af, det er at kunne være noget for andre. At turde at tage ansvar og på den måde påvirke andres liv.

Pædagog på forsorgshjemmet Svenstrupgård

Eksempel 9: Du kan blive leder

Som erfaren pædagog kan du blive leder af en institution eller i den kommunale dagpleje, hvor du arbejder med udvikling, strategi, administration, innovation og projektledelse. En vej til lederjobbet kan være at udbygge din pædagoguddannelse med en videreuddannelse inden for pædagogik eller ledelse.

Mathias har valgt at blive leder af en daginstitution

For mig er det ekstremt vigtigt, at vi som institution er et team, der lægger vægt på ”vi”. Vi er fælles om dagligdagen og børnenes udvikling. Jeg synes, at nærheden er fed. Jeg sidder ikke distanceret ude i yderkanten og dikterer, hvordan hverdagen skal være i institutionen. Jeg er ude på gulvet og får lov til at se det bedste fra både børn og personale.

Pædagogisk leder i Børnehaven Dragehaven

Går du med iværksætterdrømme?

Start din egen virksomhed under studiet og bliv din egen arbejdsgiver.

På UCN får du inspiration, råd og hjælp til at udvikle dine egne forretningsidéer – uanset hvor langt du er i processen. Vores innovationsmiljø Next Step tilbyder flere forskellige forløb, som både kan følges online og i Innovationshuset i Aalborg.