Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på radiografuddannelsen i Aalborg

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: 8,0 i 2018
Studiepladser: 54 pladser fordelt på studiestart september og februar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk.

Kvote 1

Adgangskrav til radiografuddannelsen i kvote 1 er en gymnasial eksamen.

I kvote 1 tildeles studiepladser ansøgere med en gymnasial eksamen efter faldende adgangskvotient.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. OBS ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen er 15. marts kl. 12.00. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

50% af studiepladserne på radiografuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Optagelse i kvote 2 er betinget af, at du opfylder adgangskravene. Derudover findes der udvælgelseskriterier, som vi anvender i helhedsvurderingen af din ansøgning. Optagelse i kvote 2 er ikke betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier, men det kan være en fordel.

5 måder at opfylde adgangskrav til kvote 2

1. Du kan være ansøger med en adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) vægtes.
 • Niveau og karakter i følgende fag vægtes: dansk, engelsk, fysik, matematik, kemi, biologi og bioteknologi.
 • Beståede eksaminer på anden lang eller mellemlang videregående uddannelse indgår ligeledes i vurderingen.

2. Du kan være ansøger med en adgangsgivende social- og sundhedsuddannelse med dansk C, engelsk D samt to af følgende fag: Biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen vægtes.

3. Du kan være ansøger med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk C samt to af følgende fag: biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vægtes.

4. Du kan være ansøger med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel.

5. Du kan være ansøger med kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering (IKV) kan sidestilles med de beskrevne adgangskrav

Kontakt studievejledningen, inden du søger om IKV. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes til uddannelsen inden 15. januar, så den kan være færdigbehandlet inden 15. marts. Du kan læse mere om IKV her.

Desuden kan følgende aktiviteter indgå i helhedsvurderingen af ansøgere i kvote 2

 • Erhvervserfaring: Vi lægger primært vægt på erhvervserfaring inden for omsorgssektoren (social- og sundhed, pædagogik), samt erfaring indenfor tekniske fag som fx grafik og billedbehandling.
 • Erhvervserfaringen indenfor ovenstående skal svare til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde, foreningsarbejde og lignende.
 • Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Højskoleophold og fritidsarbejde.
 • Optagelsessamtale

Den 5. juli er datoen, hvor du skal have opnået de kvalifikationer, som din ansøgning skal vurderes ud fra. Hvis du ønsker kvalifikationer opnået efter ansøgningsfristen i kvote 2 den 15. marts medtaget i vurderingen, skal du i ansøgningsskemaet gøre opmærksom på, at du elektronisk (via optagelse.dk ) vedhæfter dokumentation inden 15. Maj.

Som ansøger i kvote 2 tilbydes du efter ansøgning mulighed for en optagelsessamtale, hvor du har mulighed for at beskrive din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

50% af studiepladserne på radiografuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Studievejleder

Jens Kristian Vejle-Sørensen
Studievejleder
Lokale 1.2.251
Tlf. 72 69 10 33
krv@ucn.dk