Gå til hoved indhold

Radiograf

Som radiograf foretager du røntgenundersøgelser, udfører scanninger og behandlinger af patienter.
  • Professionsbachelor

  • 3,5 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september og februar

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til radiograf.

Uddannelsen til radiograf tager 3½ år og er fordelt på 7 semestre, hvor ca. 50% er praktik.

De to første studieår er fælles forløb

1.- 4. semester udgør de første to studieår af radiografuddannelsen. I løbet af den tid lærer du om mennesket (anatomi), omsorg for mennesket og grundlæggende og komplekse billeddannende teknologier til billeddannelse af mennesket både teoretisk og praktisk.

Du bliver undervist i det tværfaglige sundhedsprofessionelle perspektiv både teoretisk og praktisk og du lærer om røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelses- og patientforløb.

Du skal vælge studieretning på tredje år

På 5. og 6. skal du vælge én studieretning. I alt findes der tre forskellige på uddannelsen i Danmark. Som studerende på UCN kan du vælge mellem:

Den tredje studieretning er Nuklearmedicin og kan læses hos andre udbydere af uddannelsen. Læs mere om uddannelsen i Danmark.

På 7. semester skal du have valgfag og skrive bachelorprojekt.

Læs mere om de enkelte semestre

Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.