Gå til hoved indhold

Du øver dig på rigtigt udstyr

I røntgenrummet, der til forveksling ligner de billeddiagnostiske afdelingers røntgenrum, er installeret et røntgenapparat til knap 2 millioner kr. I undervisningssituationer udgøres "patienterne" af fantomer (eksempelvis en overkrop af kunstigt materiale med rigtige svinelunger inden i), som de studerende kan eksperimentere med, når de skal lære at tage røntgenbilleder.

Hvis man skal opdage et brud, en slugt genstand eller måske en kræftknude, er det nemlig afgørende, at røntgenbilledet tages i den helt rigtige vinkel.

Røntgenrummet er etableret efter de samme standarder som på et sygehus. Selve røntgenapparatet er leveret af Fujifilm.

I røntgenrummet har uddannelsen det samme teknologiske miljø som i den virkelige verden. Dette er vigtigt, da de billeddiagnostiske afdelinger efterspørger en større grad af træning i røntgenapparatur, lejring og forflytning, inden de studerende kommer i praktik, og derfor er det nødvendigt, at de studerende i højere grad kan øve de grundlæggende teknikker, inden de første gang kommer ud på sygehusene.

Kørekort til de studerende

Efter de første to moduler kan de studerende erhverve sig et ”kørekort” ved at bestå en prøve, og dermed får de adgang til rummet døgnet rundt. De billeder, som de studerende tager med røntgenapparaturet kan de også tilgå, når de er hjemme og gerne vil analysere og undersøge billederne nærmere.

Uddannelsen bruger forskellige fantomer, når der skal tages røntgenbilleder. Her er det fantomet "Irene", som er gjort klar til fotografering.