Gå til hoved indhold

Radiograf

Som radiograf foretager du røntgenundersøgelser, udfører scanninger og behandlinger af patienter.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som radiograf.

Avancerede teknologier bliver en væsentlig del af din hverdag som radiograf. Ud over det tekniske element kommer du som radiograf til at møde patienter, der er syge eller har en skade. Som radiograf skal du drage omsorg for dem alle og formidle relevant information.

De fleste radiografer arbejder på et hospital inden for en af de tre specialeområder:

  • Radiologi (billeddiagnostik)
  • Stråleterapi
  • Nuklearmedicin

Hvad laver en radiograf?

Her arbejder radiografer

Radiologiske afdelinger
Radiologiske afdelinger

På radiologiske afdelinger kommer patienter med alle typer sygdomme og skader. Akutte såvel som planlagte patienter. Radiografen foretager billeddiagnostiske undersøgelser som røntgenbilleder, gennemlysning samt CT- og MR-scanninger samt assisterer ved ultralydsskanninger.

Stråleterapien
Stråleterapien

I stråleterapien behandles kræftpatienter med stråling. Radiografen laver CT-scanning forud for dosisplanlægningen. Derudover foretager radiografen behandlingen af patienten. For at kunne arbejde i stråleterapien skal du have studieretningen stråleterapi.

Nuklearmedicinske afdelinger
Nuklearmedicinske afdelinger

På nuklearmedicinsk afdeling kommer særligt mange patienter med kræft. Radiografen arbejder både med kemi (fx radioaktive sporstoffer) og med billeddiagnostiske undersøgelser så som PET/CT-skanning.

Flere muligheder om radiograf

Af andre jobmuligheder på tværs af specialerne kan nævnes:

  • Ledende radiograf
  • Forskningsradiograf
  • Kvalitetsansvarlig radiograf
  • Uddannelsesansvarlig radiograf
  • Produktspecialist/sælger
  • Underviser

Efter- og videreuddannelse

Diplomuddannelser og kurser for radiografer

Ved UCN kan du både tage særlige efteruddannelseskurser der henvender sig både specifikt og mere bredt til sundhedsfagligt uddannede.

Kandidat- og master-uddannelser

Som professionsbachelor kan du også tage en master- eller kandidatgrad på universitetsniveau. Du skal dog altid undersøge dine konkrete muligheder direkte på den institution, som du overvejer at søge ind på. Kontakt studievejledningen for at høre dine konkrete muligheder.