Gå til hoved indhold

Radiograf

Som radiograf foretager du røntgenundersøgelser, udfører scanninger og behandlinger af patienter.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som radiograf.

De fleste radiografer arbejder på de offentlige sygehuses billeddiagnostiske afdelinger.

Radiografer er livsvigtig arbejdskraft

Som radiograf løser du vigtige og kritiske opgaver for patienter og indgår i samarbejdet om den gode patientoplevelse.

Du skal have styr på teknikken - og relationen til patienten

Inden undersøgelser på sygehuset læser radiografen patientens lægehenvisning, modtager og instruerer patienten og sørger for, at patienten ligger, sidder eller står korrekt i forhold til apparaturet. Derefter indstiller radiografen udstyret, udfører optagelserne, og kontrollerer billedkvaliteten. Men det er ikke kun billedkvaliteten, der skal i top. Det samme gælder din måde at være på over for patienten. Her er omsorg, respekt og indlevelse vigtige nøgleord.

Du bidrager til at hjælper patienten videre i behandling

Når man bestråler en del af kroppen med en nøje afmålt dosis røntgenstråling og placerer en digital billedplade bagved, aftegnes kroppens indre som forskellige gråtoner, når billedpladen bliver aflæst. Billederne bliver overført til en skærm, og radiografen bearbejder dem digitalt. Når billederne er færdigbehandlede, sender radiografen dem videre til lægen, som kigger på dem og finder ud af, hvad patienten fejler.

Radiografen tager ikke kun røntgenbilleder, men udfører også MR-scanning (Magnetisk Resonans) og CT-scanning (Computer Tomografi) og assisterer ved ultralydsscanninger.

Du kan give kritisk strålebehandling

Nogle radiografer arbejder på Stråleterapeutiske afdelinger, hvor man behandler kræft ved hjælp af stråling. Radiografen er uddannet til at planlægge og udføre mange forskellige slags røntgenundersøgelser. Store mængder stråling er skadeligt for kroppen, og derfor er det vigtigt, at patienten udsættes for så lille en strålingsdosis som muligt. Radiografen selv er grundigt beskyttet mod strålingen.

Alumnenetværket

Alumnenetværket er for tidligere studerende på radiografuddannelsen i Aalborg. Som medlem af får du mulighed for at:

  • Holde dig orienteret
  • Modtage nyhedsbreve
  • Få invitationer til arrangementer

Det er gratis at være medlem. I enkelte tilfælde opkræves dog et mindre beløb ved deltagelse i arrangementer. Skriv en mail til kac@ucn.dk med dit navn og mailadresse, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Efter- og videreuddannelse

Diplomuddannelser og kurser for radiografer

Ved UCN kan du både tage særlige efteruddannelseskurser der henvender sig både specifikt og mere bredt til sundhedsfagligt uddannede.

Kandidat- og master-uddannelser

Som professionsbachelor kan du også tage en master- eller kandidatgrad på universitetsniveau. Du skal dog altid undersøge dine konkrete muligheder direkte på den institution, som du overvejer at søge ind på. Kontakt studievejledningen for at høre dine konkrete muligheder.