Gå til hoved indhold

Radiograf

Som radiograf foretager du røntgenundersøgelser, udfører scanninger og behandlinger af patienter.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som radiograf.

Avancerede teknologier bliver en væsentlig del af din hverdag som radiograf. Ud over det tekniske element kommer du som radiograf til at møde patienter, der er syge eller har en skade. Som radiograf skal du drage omsorg for dem alle og formidle relevant information.

De fleste radiografer arbejder på et hospital inden for en af de tre specialeområder:

 • Radiologi (billeddiagnostik)
 • Stråleterapi
 • Nuklearmedicin

Hvad laver en radiograf?

Her arbejder radiografer

Radiologiske afdelinger
Radiologiske afdelinger

På radiologiske afdelinger kommer patienter med alle typer sygdomme og skader. Akutte såvel som planlagte patienter. Radiografen foretager billeddiagnostiske undersøgelser som røntgenbilleder, gennemlysning samt CT- og MR-scanninger samt assisterer ved ultralydsskanninger.

Stråleterapien
Stråleterapien

I stråleterapien behandles kræftpatienter med stråling. Radiografen laver CT-scanning forud for dosisplanlægningen. Derudover foretager radiografen behandlingen af patienten. For at kunne arbejde i stråleterapien skal du have studieretningen stråleterapi.

Nuklearmedicinske afdelinger
Nuklearmedicinske afdelinger

På nuklearmedicinsk afdeling kommer særligt mange patienter med kræft. Radiografen arbejder både med kemi (fx radioaktive sporstoffer) og med billeddiagnostiske undersøgelser så som PET/CT-skanning.

Flere muligheder om radiograf

Af andre jobmuligheder på tværs af specialerne kan nævnes:

 • Ledende radiograf
 • Forskningsradiograf
 • Kvalitetsansvarlig radiograf
 • Uddannelsesansvarlig radiograf
 • Produktspecialist/sælger
 • Underviser

Videreuddannelse på kandidatniveau

Vi anbefaler altid, at du undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

En professionsbachelor i radiografi (radiograf) er adgangsgivende til forskellige kandidatoverbygninger. For at illustrere bredden af dine fremtidige muligheder kan for eksempel nævnes:

 • Folkesundhedsvidenskab (AAU)
 • Klinisk videnskab og teknologi (AAU)
 • Techno-anthropology (AAU)
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU)