Studieophold i udlandet

På radiografuddannelsen har du flere forskellige muligheder for at tilbringe en del af uddannelsen i udlandet. Du kan fx tage et teoretisk studieophold eller et praktikforløb på udenlandske uddannelsesteder og sygehuse.

Formålet med de internationale uddannelsesmuligheder i radiografuddannelsen er at uddanne dig til at kunne agere professionelt inden for radiografens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Du har flere forskellige muligheder for at tage et studieophold i udlandet.

Hvornår kan jeg komme afsted?

Disse perioder er af faglige grunde de mest relevante for studerende på radiografuddannelsen: 

  • 4. semester: DR, CT og basal MR
  • 6. semester: avanceret MR, gennemlysning/intervention, UL og mammografi samt kvalitetsarbejde/kvalitetsudvikling i radiografi
  • 6. semester: stråleterapeutiske modaliteter samt kvalitetsarbejde/kvalitetsudvikling i radiografi
  • 7. semester​: valgfag med fokus på praksisudvikling

Rejsebreve til inspiration

Under de studerendes studieophold i udlandet, skriver de rejsebreve eller laver videoer, hvor de fortæller om deres oplevelser. Her kan du se eksempler på rejsebreve fra studieophold i Portugal og udlandsophold i Nord-Norge

Kontakt

Michael Ehrnberg Fravn
International koordinator

Tlf.: 72 69 10 37
mif@ucn.dk