Nuklearmedicin

På studieretningen Nuklearmedicin lærer du at planlægge, udføre og vurdere nuklearmedicinske- samt klinisk fysiologiske undersøgelser.

Denne studieretning udbydes ikke i øjeblikket på UCN.

Uanset studieretning deltager alle studerende igen på 7. semester.

5. semester

Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik.

Teknologi til billeddannelse og til kommunikation af billedmateriale samt på strålebiologi og strålebeskyttelse ved undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi.

ECTS

30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning nuklearmedicinsk billeddiagnostik.

6. semester

Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik

Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser. Planlægning, udførelse og evaluering af undersøgelser i klinisk fysiologiske og nuklearmedicinsk praksis. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i klinisk fysiologiske og nuklearmedicinsk praksis.

ECTS

30 kliniske ECTS i studieretning nuklearmedicinsk billeddiagnostik, heraf 10 tværprofessionelle. 

7. semester

PERSPEKTIVERET ANVENDELSE AF TEORI OG METODE INDEN FOR RADIOGRAFI

Undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode. Semesteret indeholder et valgfrit forløb og et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne i begyndelsen af 7.semester. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt.

ECTS

10 teoretiske ECTS