Praktik

På Radiografuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Den kliniske undervisning foregår på hospitaler i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

I den kliniske undervisning kommer du at opleve en kombination af det teknologiske arbejde med apparatur, billeddannelse, bearbejdning af billeder og behandling samt det at arbejde med patientkontakt, hvor omsorg, re-spekt og indlevelse er vigtige egenskaber.

Du bliver klædt på til at skabe tryghed hos patienten og blive en vigtig brik i et sundhedsfagligt team.

Klinikpladserne fordeles således, at en tredjedel af pladserne er placeret i Region Nordjylland og to tredjedele af pladserne er placeret i Region Midtjylland. Den studerende tildeles forud for studiestarten på 1. semester en regi-on, som alle klinikperioder skal afvikles i. Ved studiestarten på 1. semester tildeles den studerende klinikpladser for 2. semester og 4. semester. Klinisk undervisning gennemføres som udgangspunkt ikke på samme hospital gennem hele uddannelsen.

Den studerende skal inden start på 5. semester vælge studieretning. Radiografuddannelsen UCN udbyder to studieretninger; billeddiagnostisk radiografi og stråleterapeutisk radiografi, som strækker sig over uddannelsens 5. og 6.semester. Valget af studieretning har altså indflydelse på den sidste klinikperiode og tildeles derfor først på 5. semester.

Du bliver i klinisk undervisning tilknyttet kliniske vejledere, som er erfarne radiografer eller sygeplejersker og som ved, hvordan undervisningen på uddannelsen foregår. Du vil jævnligt holde vejledningssamtaler med den kliniske vejleder, hvor du får at vide, hvad der går godt, og hvor du kan sætte ind for at blive bedre.

For hvert semester er der opstillet læringsmål, der beskriver viden, færdigheder og kompetencer, du som stude-rende skal lære i løbet af perioden.

Undervisningens geografiske placering

Den kliniske undervisning udgør tre perioder af cirka et halvt års varighed, 2. semester, 4. semester og 6. semester dvs. i alt omkring halvandet år af uddannelsen.

Udover den kliniske undervisning foregår en del af den teoretiske undervisning ligeledes ikke på campus. Tilstedeværelsen på campus er dermed under 50 procent af uddannelsesforløbet, da der i teoretiske perioder er inkluderet studieaktiviteter som selvstudier, virtuel undervisning, udarbejdelse af eksamensopgaver og forberedelse til eksamen.

Hvor er de kliniske uddannelsessteder geografisk placeret?

Liste over kliniske undervisningssteder:

 • Aalborg Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital, Thisted
 • Aalborg Universitetshospital, Farsø
 • Aalborg Universitetshospital, Hobro
 • Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring
 • Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Viborg
 • Regionshospitalet Silkeborg
 • Regionshospitalet Herning
 • Regionshospitalet Holstebro