Praktik

På radiografuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Den kliniske undervisning foregår på sygehusene i Region Nord og Region Midt

Du bliver tilknyttet kliniske vejledere, som er erfarne radiografer eller sygeplejersker og som ved, hvordan undervisningen på skolen foregår. I holder jævnligt vejledningssamtaler, hvor du får at vide, hvad der går godt, og hvor du kan sætte ind for at blive bedre.

For hvert semester er der opstillet læringsmål, der beskriver de kompetencer, du skal lære i løbet af perioden. Semestrene afsluttes med prøve, hvor du skal vise, at du har lært at handle i praksis i forhold til læringsmålene, og kan begrunde dine valg.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Læs om Røntgenrummet på uddannelsen

Optagelse
- Sådan søger du ind