Radiologisk billeddiagnostisk

På studieretningen Radiologisk billeddiagnostisk lærer du at arbejde med undersøgelser, behandling og beskrivelser af mange forskellige sygdomme og skader i menneskekroppen, med mennesket i centrum.

Du har både brug for din analytiske sans og brede faglige indsigt på de billeddiagnostiske afdelinger, hvor undersøgelserne udføres med ultralyd, røntgen, MR- og CT-scanning.

Du kommer også til at lære, hvordan du professionelt drager omsorg for patienten og yder den pleje, patienten har behov for.

Semestre på studieretningen Radiologisk billeddiagnostisk

Uanset studieretning deltager alle studerende igen på 7. semester.

5. semester

Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser.

Teknologi til billeddannelse og til kommunikation af billedmateriale samt på strålebiologi og strålebeskyttelse ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi.

ECTS

30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning radiologisk billeddiagnostik.

6. semester

Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser

Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser. Planlægning, udførelse og evaluering af undersøgelser i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser.

ECTS

30 kliniske ECTS i studieretning radiologisk billeddiagnostik, heraf 10 tværprofessionelle.  

7. semester

PERSPEKTIVERET ANVENDELSE AF TEORI OG METODE INDEN FOR RADIOGRAFI

Undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode. Semesteret indeholder et valgfrit forløb og et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne i begyndelsen af 7.semester. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt.

ECTS

10 teoretiske ECTS.