Stråleterapi

På studieretningen Stråleterapi lærer du at varetage strålebehandling af kræftpatienter med avancerede apparaturer.

På studieretningen Stråleterapi lærer du at varetage planlægning og udførelse af strålebehandling af kræftpatienter med avancerede apparaturer.

Du lærer at beregne og planlægge stråledosis og lave CT-terapiscanning. Derudover lærer du at have flair for tal, præcision og 3D-forståelse.
Du kommer også til at lære, hvordan du professionelt drager omsorg for patienten og yder den pleje, patienten har behov for.

En del af uddannelsen i ståleterapeutisk specialeretning vil foregå på stråleterapiuddannelsen University College Lillebælt i Odense.

Semestre på studieretningen Stråleterapi

Uanset studieretning deltager alle studerende igen på 7. semester.

5. semester

Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter stråleterapeutisk planlægning og behandling 

Teknologi til billeddannelse, til kommunikation af billedmateriale og til stråleterapi samt på strålebiologi og strålebeskyttelse ved stråleterapeutisk planlægning og behandling. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, Professionsbachelor i radiografi Studieordning 31 radiologi og patologi i relation til stråleterapeutisk planlægning og behandling. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til stråleterapeutisk planlægning og behandling. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi.

ECTS

30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning stråleterapi. 

6. semester

Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter stråleterapeutisk planlægning og behandling

Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter stråleterapeutisk planlægning og behandling. Planlægning, udførelse og evaluering af stråleterapeutisk behandling. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i praksis i relation til stråleterapeutisk planlægning og behandling.

ECTS

30 kliniske ECTS i studieretning stråleterapi, heraf 10 tværprofessionelle. 

7. semester

Perspektiveret anvendelse af teori og metode inden for radiografi

Undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode. Semesteret indeholder et valgfrit forløb og et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne i begyndelsen af 7.semester. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt.

ECTS

10 teoretiske ECTS.