Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for radiografuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Læs Studieordningen for radiografuddannelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi (2016)


Studerende med studiestart før september 2016 skal fortsat følge bekendtgørelsen fra 2009:

Læs den nationale studieordning for radiografuddannelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi (2009)

Lokale tillæg til studieordningen (bekendtgørelsen for 2009)