Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for radiografuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Læs Studieordningen for radiografuddannelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi (2016)


Studerende med studiestart før september 2016 skal fortsat følge bekendtgørelsen fra 2009:

Læs den nationale studieordning for radiografuddannelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi (2009)

Lokale tillæg til studieordningen (bekendtgørelsen for 2009)

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Læs om Røntgenrummet på uddannelsen

Optagelse
- Sådan søger du ind