Undervisningsformer

På radiografuddannelsen foregår undervisningen på mange forskellige måder:

  • Klasseundervisning
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Klinisk undervisning / praktik
  • Undervisning i virkelighedsnære øvelsesrum

Øvelsesrum på radiografuddannelsen

På radiografuddannelsen her vi en række øvelsesrum, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt:

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning foregår på Campus Selma Lagerløfs Vej i Aalborg. Undervisningen består af holdundervisning, opgaveløsning, simulations læring eller projektarbejde, både individuelt og i studiegrupper.

Kommunikationslab.


På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.