Undervisningsformer

På radiografuddannelsen foregår undervisningen på mange forskellige måder:

  • Klasseundervisning
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Klinisk undervisning / praktik
  • Undervisning i virkelighedsnære øvelsesrum

Øvelsesrum på radiografuddannelsen

På radiografuddannelsen her vi en række øvelsesrum, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt:

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning foregår på Campus Selma Lagerløfs Vej i Aalborg. Undervisningen består af holdundervisning, opgaveløsning, simulations læring eller projektarbejde, både individuelt og i studiegrupper.

Se fordelingen af studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellen

Kommunikationslab.


På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.

Følg os på Facebook

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Læs om Røntgenrummet på uddannelsen

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.