Gå til hoved indhold

Sundheds­administrativ koordinator­­­­­ (tidl. lægesekretær)

Sundhedsadministrativ koordinator erstatter lægesekretæruddannelsen. Uddannelsen er på et højere niveau, og du får flere kompetencer. På 2,5 år lærer du blandt andet om administration, jura, persondata og kommunikation i forhold til sundhed og sygdom.
  • Erhvervsakademiuddannelse

  • 2,5 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september og februar

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og videreuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator.

Som sundhedsadministrativ koordinator får du en vigtig, koordinerende funktion i forhold til patienternes forløb. Du vil få kontakt til ikke bare patienter men også en lang række andre faggrupper. Journalbehandling og patientkontakt er et centralt område, og du skal have klinisk viden, herunder om fundamental sygdomslære, anatomisk forståelse, medicin mv. for at kunne løse dine opgaver.

Derudover er der mange flere opgaver, som sundhedsadministrative koordinatorer allerede udfører eller forventes at udføre flere af i fremtiden.

Her arbejder sundhedsadministrative koordinatorer

Du arbejder på tværs og finder løsninger

Som sundhedsadministrativ koordinator uddannes du til at have et tværgående fokus på patientforløbet. Det kan du bruge til at finde nye løsninger/effektiviseringer på tværs af de forskellige professioner.

Sagsbehandling og ledelsesunderstøttelse

Den administrative sagsbehandling i sundhedsvæsnet bliver mere kompleks. Derfor vil opgaver også kunne handle om sagsbehandling i relation til f.eks. afdelingsledelsen. Det kunne f.eks. være udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater.

Data og registreringer

Som sundhedsadministrativ medarbejder skal du også kunne foretage registreringer, lave udtræk af data, bearbejde og formidle data til kollegaer og til ledelsen i samarbejde med andre faggrupper (f.eks. it-medarbejdere, økonomer og statistikere).

Kvalitets- og udviklingsarbejde

Sundhedsvæsnet er i dag i høj grad styret af kvalitetsmål. Sundhedsadministrative koordinatorer forventes i øget omfang at skulle indgå i kvalitets- og udviklingsarbejde, bidrage til at udvikle og vedligeholde kvaliteten, arbejde med patientsikkerhed, bidrage til at udvikle sikre arbejdsgange og det løbende udviklingsarbejde.

Går du med iværksætterdrømme?

Start din egen virksomhed under studiet og bliv din egen arbejdsgiver.

På UCN får du inspiration, råd og hjælp til at udvikle dine egne forretningsidéer – uanset hvor langt du er i processen. Vores innovationsmiljø Next Step tilbyder flere forskellige forløb, som både kan følges online og i Innovationshuset i Aalborg.