Job og karriere

Læs om dine muligheder for job som sundhedsadministrativ koordinator.


Som sundhedsadministrativ koordinator får du en vigtig, koordinerende funktion i forhold til patienternes forløb. Du vil få kontakt til ikke bare patienter men også en lang række andre faggrupper. Journalbehandling og patientkontakt er et centralt område, og du skal have klinisk viden, herunder om fundamental sygdomslære, anatomisk forståelse, medicin mv. for at kunne løse dine opgaver.

Derudover er der mange flere opgaver, som sundhedsadministrative koordinatorer allerede udfører eller forventes at udføre flere af i fremtiden.

Du arbejder på tværs og finder løsninger

Som sundhedsadministrativ koordinator uddannes du til at have et tværgående fokus på patientforløbet. Det kan du bruge til at finde nye løsninger/effektiviseringer på tværs af de forskellige professioner.

Sagsbehandling og ledelsesunderstøttelse

Den administrative sagsbehandling i sundhedsvæsnet bliver mere kompleks. Derfor vil opgaver også kunne handle om sagsbehandling i relation til f.eks. afdelingsledelsen. Det kunne f.eks. være udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater.

Data og registreringer

Som sundhedsadministrativ medarbejder skal du også kunne foretage registreringer, lave udtræk af data, bearbejde og formidle data til kollegaer og til ledelsen i samarbejde med andre faggrupper (f.eks. it-medarbejdere, økonomer og statistikere).

Kvalitets- og udviklingsarbejde

Sundhedsvæsnet er i dag i høj grad styret af kvalitetsmål. Sundhedsadministrative koordinatorer forventes i øget omfang at skulle indgå i kvalitets- og udviklingsarbejde, bidrage til at udvikle og vedligeholde kvaliteten, arbejde med patientsikkerhed, bidrage til at udvikle sikre arbejdsgange og det løbende udviklingsarbejde.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Jens Kristian Vejle-Sørensen
Studievejleder
Lokale 1.2.251
Tlf. 72 69 10 33
krv@ucn.dk