Giv omsorg og pleje til dem, der har brug for det.

Som sygeplejerske følger du mennesker i de lykkeligste og sværeste øjeblikke i livet. Det er et bredt fag, hvor du både skal strukturere hverdagen for patienten og udlevere den rigtige mængde medicin. Samtidig skal du være i stand til at drage den rette omsorg for patienter og pårørende.  

En sygeplejerske skaber tryghed

Som sygeplejerske er du med til at skabe tryghed hos patienten. Det gør du ved at berolige og formidle, hvad der sker i et behandlingsforløb. Du har hele tiden øje for patientens ve og vel - og forstår mennesket bag patienten.

Sygepleje er alsidigt

En sygeplejerske har mange praktiske opgaver, der er nødvendige for et godt og sammenhængende patientforløb. Sygeplejersken er f.eks. med til stuegang, tager målinger og blodprøver, hjælper patienten med at stå op og komme i seng, lægger kateter og vejleder om god og sund livsstil.

Skab værdi og glæde hos andre mennesker 

Som sygeplejerske er du bindeleddet mellem lægen og patienten. Det er dig, som sørger for, at patienten kommer gennem en struktureret og meningsfuld hverdag i trygge hænder.

Varighed

3½ år

Sted

Hjørring
Thisted
Aalborg

Sprog

Dansk

Praktik

Sammenlagt 50 uger

Studiestart

September: Aalborg, Hjørring og Thisted

Februar: Aalborg og Hjørring


Åbent Hus i november  📌

På UCN's uddannelser i Aalborg/Hjørring (9/11) og Thisted (7/11).

Læs mere

Tilmeld dig her 🔔

Få svar på dine spørgsmål

Indhold og opbygning

Indhold og opbygning

Bliv klogere på, hvordan uddannelsen er bygget op, praktik og erhvervssamarbejde.

Kom på besøg

Kom på besøg

Kom til Åbent Hus, bliv studerende for en dag eller kom i studiepraktik på uddannelsen

Studievejledning

Studievejledning

Kontakt uddannelsen med dine spørgsmål om f.eks. optagelse og adgangskrav.

Hvordan er uddannelsen som sygeplejerske?

Se også disse uddannelser

Jordemoder

Jordemoder

Som jordemoder arbejder du med kvinder og familier, der venter barn. Du føder med dem og er også den, der støtter, vejleder og giver omsorg til mor, far og barn i perioden før og efter fødslen. Du får bl.a. undervisning i fagene jordemoderkundskab, fostrets udvikling og nyfødte børn.

Læs mere om uddannelsen til fysioterapeut

Fysioterapeut

Som fysioterapeut får du kontakt med mennesker i alle aldre, raske som syge. Du arbejder med behandling, genoptræning, rehabilitering, ergonomi, sundhedsfremme og forebyggelse. Det centrale fag er fysioterapi, men du får også undervisning i andre fag som f.eks. anatomi.

Pædagog

Pædagog

Som pædagog kommer du til at arbejde med børn, unge eller voksne. Og du lærer, hvad der skal til for at udvikle den enkelte, hvad enten det er et ganske almindeligt barn i en børnehave, et ungt menneske i sociale vanskeligheder eller en voksen med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Bettina Sletten Paasch
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 99
bep@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.