Gå til hoved indhold

Sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsen tager 3½ år og åbner op for mange muligheder indenfor sundhedssektoren, hvor du arbejder med patientkontakt, behandling og pleje.

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til sygeplejerske.

Uddannelsen til sygeplejerske varer 3,5 år og er fordelt på 7 semestre. Du har fag inden for fire forskellige områder: Sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab.

Fagene på sygeplejerskeuddannelsen

På skemaet får du en række forskellige fag indenfor de fire videnskaber: sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab.

Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Du kan komme på klinisk ophold i udlandet på 4., 6. og 7. semester. Størstedelen af de studerende vælger et 2-10 ugers klinisk uddannelsesforløb i udlandet.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.