Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god sygeplejerske.

Uddannelsen til sygeplejerske kræver, at du er engageret og giver noget af dig selv. Det er vigtigt, fordi du kommer til at møde mennesker i sårbare situationer, som har brug for din omsorg og pleje.

En god sygeplejerske skaber en tryg relation

En vigtig evne at have som sygeplejerske er at kunne skabe en god relation til patienter og pårørende. Man skal kunne sætte sig i andres sted for at skabe et respektfuldt samarbejde og for at kunne drage den omsorg, der passer til forskellige patienter og situationer. Du kommer tæt på andre mennesker både fysisk og psykisk, og du kommer derfor også til at gøre en stor forskel for den enkelte patient. 

Vær nysgerrig og bliv en bedre sygeplejerske

Du skal være nysgerrig og stille spørgsmål. Det gælder både i undervisningen, men også når du er i praktik. Der er meget læring og erfaring at hente blandt underviserne, men også i sundhedsvæsnet, hvor du kommer i praktik. Jo mere du tager ansvar for din egen læring,  jo bedre en sygeplejerske bliver du også selv. Så husk at spørge ind til, hvorfor sygeplejerskerne gør som de gør og fx melde dig til at deltage i nye typer opgaver.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie

For at blive rigtig dygtig til dit fag, skal du studere en masse og være forberedt på, at sygeplejerskeuddannelsen er et fuldtidsstudie. Nogle dage har du skemalagte timer fra 8.00-16.00 og andre dage er studiedage, hvor du kan forberede dig hjemme. Du skal også indstille dig på skiftende skemaer og studieformer og derfor er der sjældent to uger, der vil være helt ens.

Du skal forberede dig til undervisningen

Du skal læse en del litteratur på egen hånd som forberedelse til timerne og derudover skrive forskellige opgaver i grupper, som en del af dit studie. På nogle tidspunkter kan du opleve, at du har mere travlt, og det betyder, at du skal lægge lidt flere timer og kræfter i studiet end normalt. Du skal være forberedt på, at der vil være noget litteratur, der er på engelsk.

Deltag i forkursus om anatomi og fysiologi

Inden du starter på studiet, har du mulighed for at deltage i et forkursus om anatomi og fysiologi. Mange nuværende studerende har været glade for kurset, fordi det giver basale færdigheder i faget, og det forbereder dig til studiet. Der vil være en egenbetaling for kurset.

Der er udgifter til bøger og udstyr

Du får brug for en bunke bøger i løbet af studiet og skal regne med en udgift på ca. 1500-2000 kr. pr. semester. På 1. semester, som er det semester, du skal anskaffe dig flest bøger til, skal du regne med mellem 4000 - 6000 kr. Udgifterne til bøger kan dog holdes lidt nede ved at købe brugte bøger eller læse noget af materialet som PDF på din computer. Der vil også være udgifter til en kittel, som du skal bruge i færdighedslaboratoriet.

Du skal bruge en bærbar computer eller lignende til studiet, så sådan en skal du også investere i, hvis ikke du allerede har en.

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Bettina Sletten Paasch
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 99
bep@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.