Job og karriere

Med en professionsbachelor i sygepleje har du rigtig mange jobmuligheder både i Danmark og i udlandet.

Du kan vælge at arbejde inden for et område, der interesserer dig specielt. Og du har gode muligheder for at videreuddanne dig. Du kan fx specialisere dig inden for forskellige områder af sygeplejefaget, men du kan også supplere med andre fagområder. Herunder får du et lille indblik i mangfoldigheden af muligheder.

Børneafdeling

Du kommer til at arbejde med børn i alle aldre og med mange forskellige sygdomme. Du spiller også en vigtig rolle for forældrene til de syge børn.

Skadestuen

Arbejdet på en skadestue er uforudsigeligt og omfatter alt fra behandling af små sår til større ulykker, hvor flere er kommet til skade.

Akut medicinsk afdeling

Her igangsætter og koordinerer du undersøgelse af patienter, som er henvist af deres læge for at få afdækket, hvad de fejler. Du støtter desuden patienterne undervejs.

Gynækologisk afdeling

Du beskæftiger dig med sygepleje til kvinder og koncentrerer dig om de problemer, der knytter sig til de forskellige kvindesygdomme.

Ledelse

Drift, udvikling og strategier for et hospital kan blive dit arbejdsområde, hvis du vælger at udbygge din sygeplejerskeuddannelse med en uddannelse i ledelse eller offentlig administration.

Militæret

Du kan få en rådighedskontrakt med Forsvarets reaktionsstyrker og blive udsendt med Danmarks felthospital til områder i krig. Sygeplejersker på rådighedskontrakt har til daglig job i det civile liv, fx på et hospital.

Sundhedspleje

Hvis du tager en specialuddannelse som sundhedsplejerske, kan du fx komme til at besøge og følge familier med nyfødte børn, og du kan undersøge og undervise skoleelever.

Praktiserende læge

I en lægepraksis har du egne konsultationer, hvor du fx tager blodprøver og vaccinerer. Du vejleder også ældre og patienter med kroniske sygdomme om bl.a. kost og ernæring og rygestop.

Læger Uden Grænser

Du kan fx blive tilknyttet et mobilt udrykningshold, der tager ud til krigs- og katastrofeområder over hele verden.

Hospice

På et hospice kan du arbejde med at gøre den sidste tid for døende mennesker så god som mulig.

Og meget mere....

Arbejdstilsynet, psykiatrien, hjemmeplejen, undervisning, medicinalindustrien, fængsler, forlystelsesparker, private virksomheder…

Et mål i sigte
Mit mål som underviser er nået, når jeg ser, at den studerende udvikler sig til at blive en kompetent sygeplejerske.
Tanja Chræmmer, underviser
Holde et liv i sin hånd
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sin hånd. Det er en god beskrivelse af sygepleje.
Steven Krogh Larsen, Aalborg Sygehus
Uforudsigeligt arbejde
Jeg synes, det er utrolig spændende at modtage og være med til at behandle den kritiske syge og/eller ustabile patient.
Dennis Møller, Aalborg Sygehus