Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som sygeplejerske.

Med en professionsbachelor i sygepleje har du mange jobmuligheder både i Danmark og i udlandet. De fleste får job i den offentlige sektor, men der er også muligheder inden for den private. I nogle jobs er arbejdstiden 8.00-16.00, mens der i andre dele af sygehusvæsnet er aften- natte- og weekendvagter.

Efterspørgslen på sygeplejersker er høj

Der er stor efterspørgsel på sygeplejersker. Især i yderområderne i Danmark er tendensen, at UCN's dimittender kommer hurtigt i job.  

Jobmulighederne er mange

Herunder får du et lille indblik i mangfoldigheden af jobmuligheder.

Børneafdeling: Du kommer til at arbejde med børn i alle aldre og med mange forskellige sygdomme. Du spiller også en vigtig rolle for forældrene til de syge børn.
Skadestuen: Arbejdet på en skadestue er uforudsigeligt og omfatter alt fra behandling af små sår til større ulykker, hvor flere er kommet til skade.
Akut medicinsk afdeling: Her igangsætter og koordinerer du undersøgelse af patienter, som er henvist af deres læge for at få afdækket, hvad de fejler. Du støtter desuden patienterne undervejs.
Gynækologisk afdeling: Du beskæftiger dig med sygepleje til kvinder og koncentrerer dig om de problemer, der knytter sig til de forskellige kvindesygdomme.
Ledelse: Drift, udvikling og strategier for et hospital kan blive dit arbejdsområde, hvis du vælger at udbygge din sygeplejerskeuddannelse med en uddannelse i ledelse eller offentlig administration.
Militæret: Du kan få en rådighedskontrakt med Forsvarets reaktionsstyrker og blive udsendt med Danmarks felthospital til områder i krig. Sygeplejersker på rådighedskontrakt har til daglig job i det civile liv, fx på et hospital.
Sundhedspleje: Hvis du tager en specialuddannelse som sundhedsplejerske, kan du fx komme til at besøge og følge familier med nyfødte børn, og du kan undersøge og undervise skoleelever.
Praktiserende læge: I en lægepraksis har du egne konsultationer, hvor du fx tager blodprøver og vaccinerer. Du vejleder også ældre og patienter med kroniske sygdomme om bl.a. kost og ernæring og rygestop.
Læger Uden Grænser: Du kan fx blive tilknyttet et mobilt udrykningshold, der tager ud til krigs- og katastrofeområder over hele verden.
Hospice: På et hospice kan du arbejde med at gøre den sidste tid for døende mennesker så god som mulig.
Og meget mere: Arbejdstilsynet, psykiatrien, hjemmeplejen, undervisning, medicinalindustrien, fængsler, forlystelsesparker, private virksomheder.

Læs hvordan to uddannede sygeplejersker oplever deres job

Et mål i sigte
Mit mål som underviser er nået, når jeg ser, at den studerende udvikler sig til at blive en kompetent sygeplejerske.
Tanja Chræmmer, underviser
Holde et liv i sin hånd
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sin hånd. Det er en god beskrivelse af sygepleje.
Steven Krogh Larsen, Aalborg Sygehus

Alumnenetværk

Bliv medlem af alumnenetværket, der er et netværk for tidligere studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Gennem nyhedsbrevet vil du blive orienteret om, hvad der foregår på uddannelsen og få invitationer til arrangementer på uddannelsen og på UCN.

Skriv en mail til lmj@ucn.dk med dit navn og mailadresse, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Overbygninger på andre uddannelsesinstitutioner

Vi anbefaler, at du altid undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder, hvis du drømmer om at læse en bestemt overbygning. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

Tag en overbygning i udlandet

Du kan vælge at tage en overbygning i udlandet. Her kan UCN’s internationale kontor hjælpe dig med gode råd og vejledning. Du kan kontakte dem på international@ucn.dk.

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Bettina Sletten Paasch
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 99
bep@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.