Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på sygeplejerskeuddannelsen.

Uddannelsen til sygeplejerske varer 3,5 år og er fordelt på 7 semestre. Du har fag inden for fire forskellige områder: Sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab.

Sundhedsvidenskab

Fagene om sundhedsvidenskab hedder: Sygepleje, ergonomi, ernæring og diætetik, farmakologi, folkesundhed, teknologi, sygdomslære, videnskabsteori og forskningsmetode.

De sundhedsvidenskabelige fag er dem, du har flest af på uddannelsen. Her lærer du blandt andet at yde god omsorg og pleje og du lærer, hvordan man tilpasser sin adfærd overfor patienter i forskellige situationer. Du bliver undervist i at give den rette sygepleje til forskellige sygdomme, så du f.eks. ved, hvad du skal gøre ved en feberramt patient.

Naturvidenskab

Fagene om naturvidenskab hedder: Anatomi og fysiologi, mikrobiologi.

De fleste naturvidenskabelige fag vil du få på de to første semestre af uddannelsen. Fagene danner grundlaget for din viden om kroppen, dens opbygning, celler og bakterier.

Humanvidenskab

Fagene om humanvidenskab hedder: Filosofi, religion og etik, kommunikation, psykologi, læring og pædagogik.

De humanvidenskabelige fag handler om, hvordan du håndterer patienter. Du lærer både, hvordan du læser andre mennesker og respekterer deres grænser og kultur, men også hvordan du formidler beskeder til patienter og pårørende på den bedste måde.

Samfundsvidenskab

Fagene om samfundsvidenskab hedder: Jura, organisation og ledelse, sociologi og sundhedsantropologi

I de samfundsvidenskabelige fag lærer du om, hvordan sundhedsvæsnet hænger sammen. Du får undervisning i, hvordan du planlægger sygepleje og hvordan du agerer i en hverdag, hvor organisationen ikke har uanede ressourcer.  


Praktik

På sygeplejerskeuddannelsen vil du komme til at kende praktik som klinisk uddannelse. Du kommer i klinisk uddannelse på hvert semester, og det er forskelligt fra semester til semester, hvor meget den kliniske uddannelse fylder. På 1. semester er du f.eks. i klinisk uddannelse i fire uger, mens du på 6. semester ikke har teoretisk undervisning, men udelukkende er i klinisk uddannelse.

Du er garanteret et klinisk uddannelsessted

Alle studerende på uddannelsen er garanteret et klinisk uddannelsessted, og der er en klinisk koordinator, der vil hjælpe dig. Uddannelsen har en række kliniske uddannelsessteder til rådighed, og de skal fordeles mellem dig og dine medstuderende. Derfor kan du heller ikke være sikker på, at du får netop det kliniske uddannelsessted med det speciale, du helst vil have, eller at stedet ligger tæt på din bopæl. Du kan dog være sikker på, at alle kliniske uddannelsessteder kan give dig lærerige oplevelser og faglig udvikling.

Den kliniske koordinator kan tage særlige hensyn

Der kan i visse tilfælde tages særlige hensyn til dig som studerende ved tildeling af klinisk uddannelsessted. Det kan fx være, hvis du har børn under 3 år, eller hvis du har en sygdom, der kræver hyppig konsultation. 

Du får en vejleder under den kliniske uddannelse

Når du er i klinisk uddannelse, vil du få tilknyttet en klinisk vejleder, der er sygeplejerske, og som tilrettelægger dit læringsforløb i samarbejde med dig. Den kliniske vejleder har en koordinerende rolle, og du vil også komme til at følge andre sygeplejersker eller studerende på afdelingen end netop din vejleder. 

Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor sygeplejersker arbejder.

Samarbejd med erhvervslivet

Udover din kliniske uddannelse har du på sygeplejerskeuddannelsen mulighed for at have samarbejde med erhvervslivet gennem UCN Uddannelsesklinik. Her hjælper vi virksomheder og borgere med diverse sundhedsfremmende initiativer. Du har også mulighed for at samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med dit afsluttende bachelorprojekt.

I undervisningen møder du folk fra virkelighedens verden

Du kommer også til at møde undervisere og oplægsholdere, som ikke arbejder med sygeplejefaget. Det kan f.eks. være læger, præster eller patienter, som fortæller om deres dagligdag i forhold til sygehusvæsnet. På den måde bliver du klogere på, hvilken rolle du kommer til at få i et job som sygeplejerske. Derudover kommer du også til at arbejde i tværfaglige forløb med andre studerende på campus. 


Studieformer

På uddannelsen til sygeplejerske foregår undervisningen på mange forskellige måder. Du vil opleve holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde, case-arbejde og praktik. Derudover vil du prøve simulationstræning, hvor du i nogle tilfælde skal øve færdigheder på dukker, og i andre tilfælde vil en skuespiller agere patient.

Brug færdighedslaboratoriet

På sygeplejerskeuddannelsen har vi et færdighedslaboratorium, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt.

Færdighedslaboratorium

Laboratoriet er en kopi af en sengeafdeling fra et sygehus, hvor du kan øve dig i det praktiske arbejde som sygeplejerske.

Læs om laboratoriet

     

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Læringstilgang på sygeplejerskeuddannelsen

Se filmen og hør hvordan du kommer til at arbejde med både teori og praksis på studiet, og hvordan det supplerer hinanden.


Oplev campus

Hos UCN kan du læse til sygeplejerske på tre forskellige adresser.

Du kan også følge hverdagen på vores facebooksider for sygeplejerskeuddannelsen i Thisted, Hjørring og Aalborg


Udlandsophold

Du kan vælge at tage et klinisk forløb på et udenlandsk sygehus, et sundhedscenter, i hjemmesygeplejen, psykiatrien eller lignende institutioner. 

Vælg det semester, der passer dig

Du kan komme på klinisk ophold i udlandet på 4., 6. og 7. semester. Størstedelen af de studerende vælger et 2-10 ugers klinisk uddannelsesforløb i udlandet.

Du har muligheder i hele verden

Du har mange muligheder rundt om i verden for at tage et studieophold. På sygeplejerskeuddannelsen har vi en international koordinator, som allerede fra dag ét i din uddannelse er klar til at vejlede dig i forhold til, hvilke muligheder du har for udlandsophold.

Du bliver menneskeligt rigere 

Vores erfaring er, at de studerende, der rejser ud, kommer hjem rigere på sociale, kulturelle og faglige oplevelser. Det har de glæde af i deres videre uddannelse og fremtidige fag som sygeplejersker.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Bettina Sletten Paasch
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 99
bep@ucn.dk

Træffes efter aftale.

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.