Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for skabelonuddannelsen samt oversigt over karaktergennemsnit for  de seneste tre år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke typer af aktiviteter der foregår på uddannelsen og hvordan de er fordelt på studietiden.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Studerende der startede på uddannelsen i september 2016 og derefter følger den nyeste studieordning:

I den Institutionelle studieordning for sygeplejerskeuddannelsen finder du regler for, hvordan Sygeplejerskeuddannelsen på UCN udmøntes. Her kan du blandt andet læse om de enkelte prøvers tilrettelæggelse og ECTS-omfang:

Tidligere studieordning(er)

Bekendtgørelsen

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Her kan du hente karakteropgørelser for uddannelsen og øvrige uddannelser indenfor området.

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Statistik

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om frafald på første studieår, overskridelse af normeret studietid og ledighed for studerende på Professionshøjskolen UCN.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed

Læs om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne: Lov om gennemsigtighed og åbenhed. LBK nr 771 af 10/06/2015


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på sygeplejerskeuddannelsen.

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffetid Aalborg:
Tirsdag kl. 10.15-12.15 og torsdag kl. 10.15-12.15

Træffetid Thisted:
Mandag kl. 10.15-12.15
Forår uge 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19 21, 22, 24, 25 
Efterår uge 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 3, 4

Træffes på tlf.:
Tirsdag kl. 8.30-9.30 og torsdag kl. 13.00 -14.00

Maiken Holm Kaldal
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.32
Tlf. 72 69 10 99
mak@ucn.dk

Træffetid Aalborg:
Onsdag kl. 10.15-12.15
 

Træffetid Thisted:
Mandag kl. 10.15-12.15
Forår i uge 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 
Efterår i uge 37, 40, 43, 46, 49, 2, 5

 

Træffes på tlf.:
Onsdag kl. 8.30-9.30

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail