Gå til hoved indhold
Akademimodul
Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

På modulet Kvalitetsstyring i praksis får du et grundigt kendskab til principperne for et effektivt kvalitetsledelsessystem. Du bliver guidet igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater.

Med udgangspunkt i kravene i ISO 19011, Vejledning i auditering af ledelsessystemer, bliver du klædt på til at gennemføre procesaudit i overensstemmelse med ISO 9001, 14001 og 45001-serien. Du bliver guidet igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater.

Modulet er en del af Akademiuddannelsen i innovation produkt og produktion. Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller blot at følge dette modul.

Hvad får du ud af forløbet Kvalitetsstyring i praksis?

Efter kurset kan du lede og gennemføre interne audits i din virksomhed, samt virke som ekstern auditor i andre virksomheder. Du kan anvende grundlæggende statistiske principper og metoder ved analyse og vurdering af måledata, herunder behandling af afvigelser. Derudover kan du planlægge undtagelse af stikprøver på baggrund af kvalitetsstandarder.

Hvem henvender forløbet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med kvalitet og vurderer og vælger relevante måleteknikker.

Fagligt indhold

På modulet kommer du til at arbejde med:

  • Standardarderne i ISO 9001, 14001 og 45001-serien
  • PDCA – Plan-Do-Check-Act. Deming’s kvalitetscirkel
  • High Level Structure
  • Kvalitets- og miljøledelsessystemer
  • Auditeringsstandarden ISO 19011
  • Auditprincipper baseret på ISO 19011
  • Planlægning, gennemførelse og opfølgning af audit
  • Afrapportering af audit
  • Auditorrollen

Hvordan arbejder vi på modulet?

På akademiuddannelsen i ledelse arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder modulet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SV
Fysisk fremmøde
Dag

Aalborg SV
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Camilla Baun Winther

Administrativ medarbejder

E-mail:
CMB@ucn.dk
Telefon:
72691693

Få seneste nyt fra UCN act2learn Erhverv

Nyhedsbrev til det nordjyske erhvervsliv. Få ny viden, inspiration og gode råd og bliv opdateret på relevante kurser og videreuddannelser, webinarer og arrangementer.

Udkommer 4-6 gange om året.