Gå til hoved indhold

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse

Få nye redskaber til at planlægge, udvikle og løse pædagogiske opgaver inden for didaktik, læring, undervisning, vejledning, formidling og social inklusion.

Trivsel, udvikling og læring er vigtige fokuspunkter i den pædagogiske praksis. Med en pædagogisk diplomuddannelse får du indsigt i fagområdets teorier, metoder og nyeste forskning og et nyt blik på din egen praksis og faglighed.

Du kan vælge mellem mange forskellige uddannelsesretninger. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i dine interesser inden for dit fag.

I løbet af uddannelsen arbejder du med at omsætte teori til praksis ved at sætte dine egne erfaringer i spil.

Hvad får du ud af en pædagogisk diplomuddannelse?

Med en pædagogisk diplomuddannelse får du opdateret din pædagogiske viden, og du får nye redskaber til dit daglige arbejde.

Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og at koble det til konkrete problemstillinger i din daglige pædagogiske praksis.

Uddannelsen giver dig indsigt i den kompleksitet, som samfundsmæssige rammer skaber for det pædagogiske arbejde - og du får værktøjer til at navigere i kompleksiteten. Du lærer også, hvordan man kommunikerer og formidler på tværs af institutionelle, organisatoriske og faglige grænser.

Praksisnær uddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse er erhvervsrettet.

Det betyder, at der er fokus på at omsætte den nyeste teori og forskning, så du kan bruge det i din praksis.

Vi omsætter teori til praksis ved at sætte dine erfaringer i spil. Undervisningen veksler derfor mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner, øvelser og individuelle refleksioner.

Fagligt indhold

Den pædagogiske diplomuddannelse indeholder mange forskellige uddannelsesretninger inden for de fire hovedområder:

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig primært til dig, som er lærer eller pædagog. Uddannelsen kan også være relevant for socialrådgivere og andre professionsbachelorer med erhvervserfaring inden for det pædagogiske felt.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt. På nogle af uddannelsesretningerne er det muligt at vælge et modul fra andre retninger. Du kan finde yderligere information om graden af valgfrihed under beskrivelsen af den enkelte retning.

Den pædagogiske diplomuddannelse kan læses på både deltid og fuld tid.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner. Du kan læse mere om uddannelsens tilrettelæggelse i studieaktivitetsmodellen (PDF).

Undervisningsformer

På den pædagogiske diplomuddannelse har vi flere forskellige undervisningsformer. Dette er for at kunne imødekomme forskellige behov, som vores studerende kan have. Vi kører mange hold med fysisk fremmøde, men der vil også være moduler, der har hybrid, online eller blended learning som undervisningsform.

Læs mere om vores undervisningsformer.

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.