Forskning og udvikling


UCN forsker i det virkelige livs udfordringer. Vi har 4 forskningsprogrammer, der danner ramme for vores forskningsprojekter.

  • Forskningsprogrammer