Forskning og udvikling


På UCN forsker vi indenfor samfundsrelevante og praksisnære problemstillinger. På UCN er der 4 forskningsprogrammer, der danner den organisatoriske ramme for forskningsprojekterne.

  • Forskningsprogrammer