Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner

Forudsætninger

Gennemført og bestået Ob2: Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation.

Indhold – Mindre industriinstallationer (5 ECTS)

Planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i mindre industri.

Viden

 • skal have udviklingsbaseret viden om elektriske industriinstallationers opbygning, anvendte
 • komponenter og deres funktion
 • skal have viden om gældende love og regler, samt anvendelse af disse inden for området
 • skal have viden om begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området
 • skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode

Færdigheder

 • skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske industriinstallationer
 • skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
 • skal kunne formidle anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori

Kompetencer

 • skal kunne deltage i tværfaglige projektering inden for området
 • skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske industriinstallationer under
 • anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger
 • skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden om problemstillinger og situationer med henblik på, at udvikle egne kompetencer i relation til industriinstallationer

Indhold – Teknisk beregning på maskiner (5 ECTS)

Relevant matematik og fysik til beregninger af elektriske maskiner, samt opbygning og virkemåde.

Viden

 • skal have viden om anvendelse af metode og teori for beregninger af elektriske maskiner
 • skal have forståelse for de vigtigste anvendte teorier for beregningsmetoder inden for maskiner

Færdigheder

 • skal kunne anvende færdigheder af matematiske beregninger til det el-tekniske område
 • skal kunne vurdere praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske maskiner
 • skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i forhold til beregninger på elektriske maskiner

Kompetencer

 • skal kunne deltage i tværfaglige og udviklingsorienterede situationer med henblik på problemløsning af elektrotekniske opgaver på maskiner
 • skal kunne håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger på maskiner
 • skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle egne muligheder inden for området

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30 + frivillige dage 5.1 + 12.1 + 19.1 + 26.1 + 2.2 + 9.2 + 16.2 + 23.2 samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
04.01.2021

Slut
03.03.2021

Tilmeldingsfrist
15.12.2020

Tidspunkt
4.1 +11.4 + 18.1 + 25.1 + 1.2 + 8.2 + 15.2 + 22.2 + frivillige dage
Vejledning 16.2
Eksamen 3.3

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv