Den pædagogiske diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, organisere, udvikle og realisere pædagogiske opgaver inden for didaktik, læring, undervisning, vejledning, formidling og social inklusion

OBS - der er stadig mulighed for tilmelding til moduler på den pædagogiske diplomuddannelse - forår 2018.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler: Pædagogisk viden og forskning og Undersøgelse af pædagogisk praksis, et obligatorisk afsluttende afgangsprojekt og tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler, der giver mulighed for at målrette uddannelsen særligt til dig, ses herunder. Uddannelsen kan kombineres med moduler fra andre diplomuddannelser og gennemføres som fuldtid eller deltid.

Uddannelsesretninger

Vil du specialisere dig indenfor et specifikt fagområde, kan du følge en uddannelsesretning. Se uddannelsesretninger under den pædagogiske diplomuddannelse.

Pædagogiske diplommoduler foråret 2018

Her kan du se en oversigt over de pædagogiske diplommoduler som udbydes i foråret 2018.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Retninger

  Obligatoriske/Valgfrie

   Ønsker du at opnå viden om og færdigheder i at tilrettelægge, lede og indgå i kollegiale lærings- og udviklingsorienterede,...
   22.01.2019
   Vejledning og supervision
   Valgfrit
    
   Har du lyst til at udvikle dig som den innovative og kreative underviser, er modul i Innovation og didaktik et godt tilbud...
   24.01.2019
   Innovation i undervisningen
   Valgfrit
    
   Lær bl.a. om teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik.
   29.08.2018
   Matematikvejleder
   Valgfrit
    
   Lær bl.a. om teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik.
   23.01.2019
   Matematikvejleder
   Valgfrit
    
   Ønsker du at være med til at kvalificere evalueringsindsatsen på din skole?.
   24.08.2018
   Lærerfaglighed og skoleudvikling
   Valgfrit
    
   Ønsker du et dybere kendskab til og forståelse af forskellige læringsvanskeligheder og deres betydning for individets muligheder...
   23.01.2019
   Specialpædagogik
   Valgfrit
    
   Er du pædagog, og ønsker du at udvikle dine faglige kompetencer og viden om dannelse, læring og didaktik?.
   24.01.2019
   Almen pædagogik
   Valgfrit
    
   Afgangsprojektet afslutter din pædagogiske diplomuddannelse. I afgangsprojektet skriver du en større skriftlig opgave med...
   27.08.2018
   Uden retning
   Obligatorisk
    
   Afgangsprojektet afslutter din pædagogiske diplomuddannelse. I afgangsprojektet skriver du en større skriftlig opgave med...
   21.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
    
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   27.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Ønsker du indsigt i børns kommunikative tilegnelse og udvikling?.
   21.01.2019
   Børns sprog
   Valgfrit
    
   Vil du blive klogere på sammenhængen mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser hos unge og voksne?  Ønsker du at...
   21.08.2018
   Unge og voksnes læreprocesser
   Valgfrit
    
   Vil du blive klogere på sammenhængen mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser hos unge og voksne?  Ønsker du at...
   22.01.2019
   Unge og voksnes læreprocesser
   Valgfrit
    
   Vil du gerne være med til at udvikle en differentieret begynderundervisning i engelsk, fransk eller tysk? Er du optaget af...
   23.01.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Ønsker du at blive klædt på til at varetage undervisning og vejledning inden for dansk som andetsprog? Vil du kunne formidle...
   25.01.2019
   Dansk som andetsprog
   Valgfrit
    
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   28.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   22.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Har du et ønske om at arbejde med børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel?...
   23.01.2019
   Specialpædagogik
   Valgfrit
    
   Er du interesseret i at planlægge, udvikle og evaluere unges udviklings- og læreprocesser?.
   22.01.2019
   Unge og voksnes læreprocesser
   Valgfrit
    
   Vil du have indsigt i det danske sprog og teorier om tilegnelse af sprog?.
   29.08.2018
   Danskvejleder
   Valgfrit
    
   Har du i dit arbejde behov for at vide mere om den fysiologiske del af talen? Er der brug for specialviden om de forskellige...
   25.01.2019
   Logopædi
   Valgfrit
    
   Lær mere om den naturlige progression i undervisningen i naturfagene i grundskolen og vejledning af kolleger og ledelse i...
   29.08.2018
   Naturfagsvejleder
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig indenfor viden om skriftsprogstilegnelse, -udvikling og -undervisning i 0-3. klasse, samt...
   30.08.2018
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig indenfor viden om skriftsprogstilegnelse, -udvikling og -undervisning i 0-3. klasse, samt...
   24.01.2019
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig i vejledningsprocesser og opnå praktiske færdigheder i at vejlede?.
   28.08.2018
   Vejledning og supervision
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig i vejledningsprocesser og opnå praktiske færdigheder i at vejlede?.
   22.01.2019
   Vejledning og supervision
   Valgfrit
    
   Uddannelsessystemet gennemgår i disse år en omstilling fra ideelle opfattelser af praksis til en analytisk professionalisme,...
   20.08.2018
   Uden retning
   Obligatorisk
    
   Uddannelsessystemet gennemgår i disse år en omstilling fra ideelle opfattelser af praksis til en analytisk professionalisme,...
   21.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
    
   Er du optaget af, hvilken betydning medier har for børn og unges identitetsdannelse og deres sociale fællesskaber?.
   31.08.2018
   Medier og kommunikation
   Valgfrit
    
   Er du interesseret i at få viden om, hvilken betydning det kognitive og neuropsykologiske perspektiv har i forhold til at...
   28.08.2018
   Psykologi
   Valgfrit
    
   Er du interesseret i at få viden om, hvilken betydning det kognitive og neuropsykologiske perspektiv har i forhold til at...
   22.01.2019
   Psykologi
   Valgfrit
    
   Vi stiller skarpt på det psykologiske aspekt af pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne.
   20.08.2018
   Psykologi
   Valgfrit
    
   Kribler dine fingre efter at komme i gang med at lave medieproduktioner i dit pædagogiske arbejde? - så er dette modul særligt...
   25.01.2019
   Medier og kommunikation
   Valgfrit
    
   Vejledning, dokumentation og samarbejde Vil du gå forrest i samarbejdet om at kvalificere og udvikle sprogindsatser i...
   27.08.2018
   Børns sprog
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig i vejledningsteori og -metode og opnå kommunikative færdigheder til at lede lære- og forandringsprocesser?...
   21.08.2018
   Vejledning og supervision
   Valgfrit
    
   Dette modul henvender sig til dig, der gerne vil have et bredere kendskab til skriftsproglige vanskeligheder, og hvordan...
   24.01.2019
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
    
   Vil du udvikle dine personlige og faglige kompetencer til at rammesætte og kvalificere forløb og aktiviteter, der understøtter...
   23.08.2018
   Innovation i undervisningen
   Valgfrit
    
   Er du interesseret i at gå forrest på din skole i arbejdet med den naturfaglige kultur?.
   23.01.2019
   Naturfagsvejleder
   Valgfrit
    
   Vil du have et bedre kendskab til forskelige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?...
   22.08.2018
   Specialpædagogik
   Valgfrit
    
   Ønsker du, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at...
   23.08.2018
   Uden retning
   Obligatorisk
    
   Ønsker du, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at...
   24.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
    
   Ønsker du på professionel vis at kunne varetage lærings- og udviklingsprocesser i skolens organisation?.
   25.01.2019
   Lærerfaglighed og skoleudvikling
   Valgfrit
    
   Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen...
   27.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Ved du, at høretab er den mest frekvente funktionsnedsættelse hos nyfødte?.
   24.08.2018
   Logopædi
   Valgfrit
    
   Er du optaget af inkluderende fællesskaber, interkulturelle kompetencer og medborgerskab i dit pædagogiske arbejde og undervisning?...
   23.01.2019
   Interkulturel pædagogik
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig indenfor viden om skriftsprogsudvikling og -undervisning i 4.-10. klasse, samt opnå praktiske...
   23.08.2018
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
    
   Er du optaget af, hvordan man kan udvikle og arbejde med forældresamarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis?...
   22.01.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Har du et ønske om at specialisere dig i, hvordan vi skaber lærings- og udviklingsmiljøer med plads til alle?.
   21.01.2019
   Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
   Valgfrit
    
   Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen...
   30.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Hvordan kan du som fagprofessionel etablere læreprocesser, hvor dine elever, unge, brugere eller andre med dysleksi styrker...
   25.01.2019
   Logopædi
   Valgfrit
    
   Uanset hvem du arbejder med: elever, borgere, brugere eller kollegaer, så vil du på dette modul blive beriget med forskellige...
   21.01.2019
   Psykologi
   Valgfrit
    
   Ønsker du viden om og indsigt i specialpædagogik og vilkårene for denne i vores samfund, som det ser ud i dag?.
   29.08.2018
   Specialpædagogik
   Valgfrit
    
   Vil du opnå kompetencer til at vejlede i dansk som andetsprog? Vil du i samarbejde med kolleger og ledelse gå forrest i at...
   24.08.2018
   Dansk som andetsprog
   Valgfrit
    
   Udviklingspsykologien giver dig de grundlæggende teorier til at forstå menneskets udvikling, samt hvordan der kan arbejdes...
   27.08.2018
   Psykologi
   Valgfrit
    
   Modulet sproglige vanskeligheder fokuserer på dysfasi og afasi.
   31.08.2018
   Logopædi
   Valgfrit
    
   Hvordan kan vi som undervisere og læsevejledere understøtte og forbedre unge og voksnes læsning og skrivning med brug af...
   31.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Hvordan kan vi som undervisere og læsevejledere understøtte og forbedre unge og voksnes læsning og skrivning med brug af...
   25.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   27.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   27.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere...
   22.08.2018
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Er du optaget af almen didaktik såvel som fagdidaktik, og ønsker du at opnå indsigt i og at kunne udvikle kriterier for vellykket...
   25.01.2019
   Almen pædagogik
   Valgfrit
    
   Er du optaget af børn og unges trivsel, liv, kultur og læreprocesser? Vil du gerne dygtiggøre dig i at indsamle og anvende...
   20.08.2018
   Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
   Valgfrit
    
   Ønsker du mere viden om mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser? Er du interesseret i at forstå mobning som fænomen...
   21.08.2018
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Ønsker du at specialisere dig inden for børn og unges tilegnelse af det talte, det læste og det skrevne sprog?.
   30.08.2018
   Almen pædagogik
   Valgfrit
    
   Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i...
   24.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Er du lærer i folkeskolen, og vil du gerne være med til at uddanne kommende kolleger, så er dette modul et godt efteruddannelsesvalg...
   09.04.2018
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
   27.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
   30.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
   24.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog? Er det dig, der skal være praktikvejleder for pædagogstuderende...
   27.08.2018
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog? Er det dig, der skal være praktikvejleder for pædagogstuderende...
   24.01.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog? Er det dig, der skal være praktikvejleder for pædagogstuderende...
   27.08.2018
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog? Er det dig, der skal være praktikvejleder for pædagogstuderende...
   21.01.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
    
   Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
   27.08.2018
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
   23.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
    
   Ønsker du at opnå viden om og færdigheder i at arbejde med børn, unge og familier, der befinder sig i samfundets udsatte...
   27.08.2018
   Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
   Valgfrit
    
   Er du optaget af kulturmøder, og hvordan du kan kommunikere på tværs af kulturer i det daglige arbejde med børn, unge og...
   22.08.2018
   Interkulturel pædagogik
   Valgfrit
    
   Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

   Kontakt

   Tina Bülow Pedersen
   Studiesekretær

   72 69 92 12
   tbp@ucnact2learn.dk

   PÆDAGOGIK OG LÆRING

   Mette Frænde Andersen
   Studiesekretær

   72 69 92 13
   mta@ucnact2learn.dk

   PÆDAGOGIK OG LÆRING

   LEDERLIV

   Studievejledning

   Nyhedsbrev

   Publikationer