Trivsel, udvikling og læring er vigtige fokuspunkter i den pædagogiske praksis. Med en pædagogisk diplomuddannelse får du kompetencer til at planlægge, udvikle og løse pædagogiske opgaver inden for didaktik, læring, undervisning, vejledning, formidling og social inklusion

Uddannelsen giver dig indsigt i den kompleksitet, som de samfundsmæssige rammer skaber for det pædagogiske arbejde. I løbet af uddannelsen får du værktøjer til at navigere i denne kompleksitet, og du lærer, hvordan man kommunikerer og formidler på tværs af institutionelle, organisatoriske og faglige grænser.

Uddannelsen giver dig indsigt i fagområdets teorier, metoder og nyeste forskning, og i løbet af uddannelsen arbejder du med at omsætte teori til praksis ved at sætte dine egne erfaringer i spil. Undervisningen er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Der er stadig ledige pladser på nogle moduler. Kontakt studiesekretær Tina Bülow Pedersen på telefon 72 69 92 12 for yderligere information.

Uddannelsesretninger

Den pædagogiske diplomuddannelse udbydes med følgende uddannelsesretninger:

Fag og læring

Faglig vejledning

Pædagogik, psykologi og kommunikation

Organisationsudvikling

Ikke-retningsbestemt

Sammensæt din egen uddannelse

Udover de forskellige uddannelsesretninger er det muligt at tage en individuelt tilrettelagt pædagogisk diplomuddannelse. Det betyder, at du kan plukke de moduler, som passer til netop dine ønsker og behov.

Hvis du kun vil have en del af uddannelsen

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler: Pædagogisk viden og forskning og Undersøgelse af pædagogisk praksis, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt. I nogle af uddannelsesretningerne er det muligt at vælge et valgfag fra andre retninger. Se nærmere under beskrivelsen af den enkelte retning.

Den pædagogiske diplomuddannelse - uddannelsens opbygning

I nogle af uddannelsesretningerne er det muligt at vælge et modul fra andre retninger. Se yderligere information om graden af valgfrihed under beskrivelsen af den enkelte retning.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig primært til lærere og pædagoger, men kan også være relevant for socialrådgivere og andre professionsbachelorer med erhvervserfaringen inden for det pædagogiske felt.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Vil du vide mere om realkompetencevurdering, er du velkommen til at kontakte os.

Undervisningsform

Undervisningsform

Den pædagogiske diplomuddannelse kan læses på både deltid og fuldtid.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Nogle moduler er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem fremmøde, online læringsaktiviteter, studiegruppearbejde og vejledning, som foregår via mail, Skype/FaceTime eller fysisk fremmøde.

Studieordning og regelgrundlag

Moduler75 moduler

Retninger

  Obligatoriske/Valgfrie

   25.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   29.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
    
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
    
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   29.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.08.2020
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.01.2021
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
    
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
    
   29.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   15.04.2020
   Valgfrit
   Aalborg eller Hjørring
   Neuropædagogisk Kompetencecenter
   03.09.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   14.05.2019
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.05.2020
   Valgfrit
   Aalborg
   Neuropædagogisk Kompetencecenter
   24.09.2020
   Valgfrit
   Aalborg
   Neuropædagogisk Kompetencecenter
   03.12.2020
   Valgfrit
   Aalborg
   Neuropædagogisk Kompetencecenter
   09.03.2021
   Valgfrit
   Aalborg
   Neuropædagogisk Kompetencecenter
   26.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2021
   Valgfrit
   Vrå
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   29.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   08.09.2020
   Valgfrit
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg eller Thisted
   UCN act2learn
   24.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg eller Thisted
   UCN act2learn
   25.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg eller Thisted
   UCN act2learn
   28.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   29.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   28.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2020
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   27.01.2021
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

   Kontakt

   Tina Bülow Pedersen
   Studiesekretær

   72 69 92 12
   tbp@UCNact2learn.dk

   Pædagogik og Læring