Den pædagogiske diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, udvikle og realisere pædagogiske opgaver inden for didaktik, læring, undervisning, vejledning, formidling og social inklusion

Se aktuelle moduler

Bliv specialist på dit felt

Den pædagogiske diplomuddannelse tilbyder en række uddannelsesretninger, hvor du kan specialisere dig inden for dit faglige felt.

Her kan du læse om de enkelte uddannelsesretninger og få overblik over, hvilke moduler, der udbydes på de forskellige retninger. Det er desuden muligt at tage en individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor du plukker de moduler, der passer til dine behov.

Overblik over aktuelle moduler

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Udbytte for dig

 • Du specialiserer dig på dit felt og får kompetencerne til at fungere som faglig ekspert.
 • En uddannelse med stærkt fokus på praksis, hvor den nyeste viden hele tiden kobles til hverdagen på arbejdspladsen.
 • Redskaber til at ændre praksis på din arbejdsplads.

Udbytte for din arbejdsplads

 • Medarbejdere som kan gå forrest i implementeringen af nye initiativer, indsatsområder, lovkrav mv.
 • Medarbejdere med en særlig kapacitet på et fagligt felt og dermed medarbejdere, som kan udfylde en specialfunktion på arbejdspladsen.
 • Uddannede vejledere til at varetage en vejlederfunktion i forhold til kolleger, børn, forældre mv.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler: Pædagogisk viden og forskning samt Undersøgelse af pædagogisk praksis, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt. I nogle af uddannelsesretningerne er det muligt at vælge et valgfag fra andre retninger. Se nærmere under beskrivelsen af den enkelte retning.

Den pædagogiske diplomuddannelse - uddannelsens opbygning

Sammensæt din egen uddannelse

Udover de forskellige uddannelsesretninger er det muligt at tage en individuelt tilrettelagt pædagogisk diplomuddannelse. Det betyder, at du kan plukke de moduler, som passer til netop dine ønsker og behov.

Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til lærere og pædagoger, men kan også være relevant for socialrådgivere og andre professionsbachelorer med erhvervserfaringen inden for det pædagogiske felt.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Undervisningsform

Vi udbyder både deltids- og fuldtidsmoduler.

Nogle moduler er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem online læringsaktiviteter, studiegruppearbejde og vejledning, som foregår via mail, Skype/FaceTime eller fysisk møde. På disse moduler vil du møde underviseren ved studiestart, ved introduktion til den afsluttende opgave og vejledning til opgaven.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag
 
MODULER

Retninger

  Obligatoriske/Valgfrie

   Har du lyst til at skabe nye og eksperimenterende læringsrum og udvikle innovativ undervisning?.
   24.01.2019
   Didaktisk udvikling i skolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Lær bl.a. om teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik.
   23.01.2019
   Matematikvejleder
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Er du optaget af, hvordan du kan tilrettelægge god sprogundervisning/sprogstimulering for flersprogede børn, unge og voksne?...
   23.08.2019
   Dansk som andetsprog
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du et dybere kendskab til og forståelse af forskellige læringsvanskeligheder og deres betydning for individets muligheder...
   28.08.2019
   Specialpædagogik
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Afgangsprojektet afslutter din pædagogiske diplomuddannelse. I afgangsprojektet skriver du en større skriftlig opgave med...
   21.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Afgangsprojektet afslutter din pædagogiske diplomuddannelse. I afgangsprojektet skriver du en større skriftlig opgave med...
   26.08.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   26.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Dette modul er for dig, der har særlig interesse for digitale og webbaserede læringsressourcers indflydelse på din pædagogiske...
   20.08.2019
   Medier og kommunikation
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Alle, som arbejder med den pædagogiske praksis, har et forhold til grupper og organisationer.
   21.01.2019
   Psykologi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Dette modul henvender sig til dig som ønsker at varetage en funktion som ressourceperson, koordinator og faglig vejleder...
   21.08.2019
   Naturfagsvejleder
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Dette modul henvender sig til dig som ønsker at varetage en funktion som ressourceperson, koordinator og faglig vejleder...
   21.08.2019
   Matematikvejleder
   Valgfrit
    
   Ønsker du at arbejde pædagogisk med at understøtte børns sproglige udvikling? Vil du gå forrest med at indarbejde sprogindsatser...
   20.08.2019
   Børns sprog
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du at blive klædt på til at varetage undervisning og vejledning inden for dansk som andetsprog? Vil du kunne formidle...
   25.01.2019
   Dansk som andetsprog
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
   27.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Er du optaget af organisationskulturens betydning for fornyelse og forandring af det pædagogiske arbejde?.
   19.08.2019
   Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Har du et ønske om at arbejde med børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel?...
   23.01.2019
   Specialpædagogik
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Har du i dit arbejde behov for at vide mere om den fysiologiske del af talen? Er der brug for specialviden om de forskellige...
   25.01.2019
   Logopædi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du et større kendskab til forskellige tilgange til og måder at lede udviklings og forandringsprocesser på, så henvender...
   23.08.2019
   Lærerfaglighed og skoleudvikling
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vil du fungere som igangsætter og facilitator af evalueringsprojekter på din arbejdsplads? Modulet henvender sig til dig,...
   29.08.2019
   Didaktisk udvikling i skolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Uddannelsessystemet gennemgår i disse år en omstilling fra ideelle opfattelser af praksis til en analytisk professionalisme,...
   21.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Uddannelsessystemet gennemgår i disse år en omstilling fra ideelle opfattelser af praksis til en analytisk professionalisme,...
   19.08.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Er du interesseret i at få viden om, hvilken betydning det neuropsykologiske perspektiv har i forhold til at skabe lærings-...
   22.01.2019
   Psykologi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Er du interesseret i at få viden om, hvilken betydning det neuropsykologiske perspektiv har i forhold til at skabe lærings-...
   27.08.2019
   Psykologi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du at specialisere dig i vejledningsprocesser og opnå praktiske færdigheder i at vejlede?.
   20.08.2019
   Vejledning og supervision
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med dette modul, som er det grundlæggende læsevejledermodul.
   29.08.2019
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med dette modul, som er det grundlæggende læsevejledermodul.
   23.01.2020
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du at specialisere dig i vejledningsteori og -metode og opnå kommunikative færdigheder til at lede lære- og forandringsprocesser?...
   20.08.2019
   Vejledning og supervision
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet "Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning...
   24.01.2019
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet "Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning...
   22.08.2019
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet "Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning...
   16.01.2020
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi stiller skarpt på det psykologiske aspekt af pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne.
   19.08.2019
   Psykologi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at...
   24.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Ønsker du, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at...
   22.08.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Mangler du indsigt i og viden om børns leg og kreativitet samt legens betydning for børns dannelse og udvikling?.
   30.08.2019
   Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Mangler du indsigt i og viden om, hvordan du kan arbejde med fællesskabende didaktikker?.
   22.08.2019
   Didaktisk udvikling i skolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vil du have et bedre kendskab til forskelige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?...
   21.08.2019
   Specialpædagogik
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen...
   26.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ved du, at høretab er den mest frekvente funktionsnedsættelse hos nyfødte?.
   30.08.2019
   Logopædi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning...
   24.01.2019
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning...
   16.01.2020
   Læsevejleder i grundskolen
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du personlig og institutionel kompetenceudvikling inden for pædagogik og relationsarbejde?.
   26.08.2019
   Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen...
   29.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at...
   17.01.2019
   Uden retning
   Obligatorisk
   UCN act2learn
   Hvordan kan du som fagprofessionel etablere læreprocesser, hvor dine elever, unge, brugere eller andre med dysleksi styrker...
   25.01.2019
   Logopædi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Udviklingspsykologien giver dig de grundlæggende teorier til at forstå menneskets udvikling, samt hvordan der kan arbejdes...
   26.08.2019
   Psykologi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Modulet sproglige vanskeligheder fokuserer på dysfasi og afasi.
   23.08.2019
   Logopædi
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Hvordan kan vi som undervisere og læsevejledere understøtte og forbedre unge og voksnes læsning og skrivning med brug af...
   30.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   26.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere...
   21.08.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
   26.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Ønsker du mere viden om mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser? Er du interesseret i at forstå mobning som fænomen...
   20.08.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i...
   24.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Er du lærer i folkeskolen, og vil du gerne være med til at uddanne kommende kolleger, så er dette modul et godt efteruddannelsesvalg...
   26.08.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Er du lærer i folkeskolen, og vil du gerne være med til at uddanne kommende kolleger, så er dette modul et godt efteruddannelsesvalg...
   28.01.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog? Er det dig, der skal være praktikvejleder for pædagogstuderende...
   26.08.2019
   Fælles valgfrie moduler
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
   29.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
   21.01.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
   26.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
   28.08.2019
   Læsning og matematik for voksne
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Er du optaget af kulturmøder, og hvordan du kan kommunikere på tværs af kulturer i det daglige arbejde med børn, unge og...
   21.08.2019
   Interkulturel pædagogik
   Valgfrit
   UCN act2learn
   Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

   Kontakt

   Tina Bülow Pedersen
   Studiesekretær
   UCN act2learn
   72 69 92 12
   tbp@ucnact2learn.dk

   PÆDAGOGIK OG LÆRING