Afgangsprojekt - Pædagogisk diplomuddannelse

Afgangsprojektet afslutter din pædagogiske diplomuddannelse. I afgangsprojektet skriver du en større skriftlig opgave med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling fra egen praksis

Hensigten er at omsætte koblingen mellem forskningsviden, professionsviden og egen praksisviden til at fremme professionsudviklingen i praksis. Afgangsprojektet tager afsæt i og bygger videre på dine tidligere moduler.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Gennem afgangsprojektet skærper du din kokmpetence til selvstændigt at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for undervisning, vejledning, formidling, læring og didaktik. Du får mulighed for at udvikle din egen praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab.

Du får erfaring med at formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis, og du udvikler din evne til at vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik.

Læs studieordningens læringsmål for afgangsprojektet.

Målgruppe

Dette modul henvender sig til alle studerende, der ønsker at afslutte deres pædagogiske diplomuddannelse.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Ud over introdagen før semesterstart og en workshopdag midt i forløbet er afgangsmodulet bygget op omkring dit eget arbejde og samarbejdet med din vejleder. Efter introdagen får du på baggrund af dine ønsker tildelt en vejleder, der hjælper dig med at afgrænse dit projekt, udfordrer dig læringsmæssigt samt støtter fremdriften i projektet.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Sammen med din vejleder proportionerer du dit projekt gennem vejledningsseancer. Disse vejledninger kan både være ansigt til ansigt eller over mail. Din vejleder kan hjælpe dig med litteratur, afgrænsning og passende forstyrrelser, der alt sammen er med til at facilitere, at du får skrevet det bedst mulige projekt ud fra dine færdigheder og kompetencer.

Husk at være opmærksom på hvilken uddannelsesretning din pædagogiske diplomuddannelse har, da dette har betydning for læringsmålene for dit afgangsprojekt. Læs mere om afgangsprojektet her.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 11.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 workshopdag + vejledning.

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.08.2020

Slut
11.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Uge 35-4

Start
25.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring