Gå til hoved indhold

Meritpædagog som sporskifte

Skift spor i dit arbejdsliv og uddan dig til pædagog på kun 2,5 år - hvis du allerede har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau.
  • Professionsbachelor med merit

  • 2,5 år

  • Delvist online med base i Aalborg

  • Studiestart i september og februar

20 gratis pladser: Først-til-mølle

Få din uddannelse betalt, når du søger ind til februar 2025

Arbejder du på et botilbud, et opholdssted, en døgninstitution el. lign., og drømmer du om at blive pædagog? Social- og Boligstyrelsen har afsat midler til betaling af deltagergebyret for personale på det specialiserede socialområde.

Få dækket din deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året

Søg midler i Omstillingsfonden, der har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Du skal leve op til tre kriterier for at søge i fonden, og pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet.

Vejledning om uddannelsen

Susanne er vejleder for pædagoguddannelsen og kan hjælpe dig med dine spørgsmål om uddannelsen.