Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for natur- og kulturformidling samt oversigt over karaktergennemsnit for  de seneste tre år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke typer af aktiviteter der foregår på uddannelsen og hvordan de er fordelt på studietiden.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Tidligere studieordning(er)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Her kan du hente karakteropgørelser for uddannelsen og øvrige uddannelser indenfor området.

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
Obligatoriske uddannelses-element: Faglig formidling i praksis

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
8,04

Antal studerende
22 studerende

Fjerde semester

Fag
Obligatoriske uddannelses-element: Strategi- og ledelse i formidlingsprojekter

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
7,5

Antal studerende
24 studerende

Sjette semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt /Professionsbachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
7,1

Antal studerende
18 studerende
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Faglig formidling i praksis

Eksamensform
Mundtlig gruppeprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,15

Antal studerende
27

Fjerde semester

Fag
Strategi og ledelse i formidlingsprojekter

Eksamensform
Mundtlig gruppeprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,38

Antal studerende
18

Sjette semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,18

Antal studerende
11

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på natur- og kulturformidling.

Studievejledning

Lea Wisnes
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 07 28
lew@ucn.dk