Studieordning

Institutionsdel

Fællesdel

Regelgrundlag

Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
LOV nr. 315 af 19. april 2006

Bekendtgørelse gældende fra 01.06.2014

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
BEK nr. 211 af 06/03/2014. 

Gammel bekendtgørelse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 
BEK nr. 1122 af 27/09/2010.

 

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind

Information til censor