Studieordning

Bliv klogere på studieordning og regelgrundlaget på pædagoguddannelsen ved UCN

Studieordning

Du kan finde meget mere information om pædagoguddannelsen i studieordningen, der er opdelt i to dele; en institutionsdel og en fællesdel. 

Institutionsdel

Fællesdel

Tillæg til studieordning - Institutionsdel

Talentforløb i musik og pædagogik

Regelgrundlag

Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
LOV nr. 315 af 19. april 2006

Bekendtgørelse gældende fra 07.04.2017

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
BEK nr. 354 af 07/04/2017. 

Gammel bekendtgørelse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 
BEK nr. 1122 af 27/09/2010.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind

Information til censor