Studieordning

Bliv klogere på studieordning og regelgrundlaget på pædagoguddannelsen ved UCN

Studieordning

Du kan finde mere information om pædagoguddannelsen i studieordningen.

Institutionsdel

Fællesdel

Tillæg til studieordning - Institutionsdel

Regelgrundlag

Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
LOV nr. 315 af 19. april 2006

Bekendtgørelse gældende fra 07.04.2017

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
BEK nr. 354 af 07/04/2017. 

Gammel bekendtgørelse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 
BEK nr. 1122 af 27/09/2010.