Studieordning og officielle dokumenter 

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter.

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til eksport og teknologi samt karaktergennemsnittet for businessuddannelserne fra de seneste år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen.


Studieordning

Her kan du finde studieordningen på dansk og på engelsk for uddannelsen i eksport og teknologi.

Studieordninger

English curriculum

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen eksport og teknologi

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
Market understanding

Eksamensform
Mundtlig og skriftlig gruppeeksamen baseret på et skriftligt gruppeprojekt

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,03

Antal studerende
30
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
3. semesterprøve

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,1

Antal studerende
26

Femte semester

Fag
5. semesterprøve

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,7

Antal studerende
23

Syvende semester

Fag
Bacheloreksamen

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
22
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. års prøve

Eksamensform
Individuel skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,54

Antal studerende
27

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen i eksport og teknologi.

Studievejledning

Lone Lindstrøm Stephansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 18
llst@ucn.dk