Uddannelsesudvalget for jordemoder

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand.

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Lisbeth Hammer, chefjordemoder, Aalborg (foreslås som formand for udvalget)
Lone Neumann, chefjordemoder, Randers
Joke Habben, leder af jordemoderpraksis
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Inge Carlé, Rektor, Frederikshavn Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for professionens område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Charlotte Overgaard, jordemoder, ph.d., AAU
1 medlem indstillet af Jordemoderforeningen
Line Hundebøl, formand for kredsforeningen i kreds Nordjylland
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Pernille Mølholt Pedersen
Lene Stumph Nielsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Matilde Rønde Batsberg
Lise Kousgaard

Kommissorium

Læs kommissorium for jordemoderuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger