Uddannelsesudvalget for jordemoder

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand.

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Lisbeth Hammer, chefjordemoder, Aalborg (foreslås som formand for udvalget)
Lone Neumann, chefjordemoder, Randers
Joke Habben, leder af jordemoderpraksis
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Vakant
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for professionens område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Charlotte Overgaard, jordemoder, ph.d., AAU
1 medlem indstillet af Jordemoderforeningen
Line Hundebøl, formand for kredsforeningen i kreds Nordjylland
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Pernille Mølholt Pedersen
Lene Stumph Nielsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Matilde Rønde Batsberg
Emilie Laura Hertz 

Tilforordnede

Githa Cajus, uddannelsesleder, Jordemoderuddannelsen, UCN
Birgitte Folkmann Kure, uddannelseschef, Sundhedsuddannelserne, UCN
Lone Meldgaard, konsulent, UCN act2learn, UCN
Line Nielsen, studieadministrativ medarbejder, UCN Studiekontor, UCN

Kommissorium

Læs kommissorium for jordemoderuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2019

25. APRIL 2019

25.04.19 Dagsorden (PDF)
25.04.19 Referat (PDF)

2018

18. APRIL 2018

18.04.18 Dagsorden (PDF)
18.04.18 Referat (PDF)

22. NOVEMBER 2018

22.11.18 Dagsorden (PDF)
22.11.18 Referat (PDF)

2017

26. april 2017

26.04.17 Dagsorden (PDF)
26.04.17 Referat (PDF)

20. September 2017 

20.09.17 Dagsorden (PDF)
20.09.17 Referat (PDF)

2016

25. april 2016

25.04.16 Dagsorden (PDF)
25.04.16 Referat (PDF)

14. september 2016

14.09.16 Dagsorden (PDF)
14.09.16 Referat (PDF)

2015

26. oktober 2015

26.10.15 Dagsorden (PDF)
26.10.15 Referat (PDF)

25. marts 2015

25.03.2015 Dagsorden (PDF)
25.03.2015 Referat (PDF)

2014

2. marts 2014

02.03.14 Dagsorden (PDF)
02.03.14 Referat (PDF)

2013

6. november 2013

06.11.13 Referat (PDF)

3. JUNI 2013

03.06.13 Dagsorden (PDF)
03.06.13 Referat (PDF)

7. marts 2013

07.03.13 Dagsorden (PDF)
07.03.13 Referat (PDF)