Uddannelsesudvalget for produktionsuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (produktionsteknolog og PBA produktudvikling og teknisk integration) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for produktionsuddannelserne (produktionsteknolog og PBA produktudvikling og teknisk integration) og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 11 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Ole Madsen – Vækstkonsulent, Væksthuset Nordjylland
Majbrit Christensen, Teknisk Landsforbund Nordjylland
Lasse Thomsen, GEO LT-AUTOMATION
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Jette Rygaard Poulsen, Rektor, Vesthimmerlands Gymnasium og HF
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig eksper- tise inden for produktion og laborant. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Karl Brian Nielsen, Professor ved AAU, Produktion og Proces
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Niels Kjeldsen, Campus-chef, MCAA
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Jens Dancker-Jensen
Bent Rosenkilde
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Andreas Volstrup, Produktionsteknolog
Jacob Kildahl Lauritsen, Produktudvikling og teknisk integration

Kommissorium

Læs kommissorium for industriuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger