Uddannelsesudvalget for produktionsuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (produktionsteknolog og professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for produktionsuddannelserne (produktionsteknolog og professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration) og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 11 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Peter Thyregod, Teknisk Landsforbund
Lasse Thomsen, GEO LT-AUTOMATION
Nyt medlem følger
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Jette Rygaard, Rektor, Vesthimmerlands Gymnasium og HF
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig eksper- tise inden for produktion og laborant. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Thomas Ditlev Brunø, Lektor Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion
2 medlemmer med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Jens Christian Kløve, Uddannelsesleder ved UCN Teknologi
Nyt medlem følger
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Jens Dancker-Jensen
Bent Rosenkilde
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
August Carl Hausting, studerende fra produktionsteknologi
Regin Hjelm Joensen, studerende fra produktudvikling og teknisk integration

Kommissorium

Læs kommissorium for industriuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2020

10. marts 2020

10.03.20 Dagsorden (PDF)
10.03.20 Referat (PDF)

2019

11. december 2019

11.12.19 Dagsorden (PDF)
11.12.19 Referat (PDF)

2018

24. april 2018

24.04.18 Dagsorden (PDF)
24.04.18 Referat (PDF)
24.04.18 Bilag 1 (PDF)
24.04.18 Bilag 2 (PDF)

23. oktober 2018

23.10.18 Dagsorden (PDF)
23.10.18 Referat (PDF)

2017

27. marts 2017

27.03.17 Dagsorden (PDF)
27.03.17 Referat (PDF)
27.03.17 Bilag 1 (PDF)
27.03.17 Bilag 2 (PDF)
27.03.17 Bilag 3 (PDF)
27.03.17 Bilag 4 (PDF)

30. MAJ 2017

30.05.17 Dagsorden (PDF)
30.05.17 Referat (PDF)
30.05.17 Bilag 1 (PDF)
30.05.17 Bilag 2 (PDF)
30.05.17 Bilag 3 (PDF)

27. NOVEMBER 2017 

27.11.17 Referat  (PDF)

2016

3. marts 2016

03.03.16 Referat (PDF)
03.03.16 Bilag 1 (PDF)
03.03.16 Bilag 2A (PDF)
03.03.16 Bilag 2B (PDF)
03.03.16 Bilag 2C (PDF)

18. august 2016

18.08.16 Referat (PDF)

15. december 2016

15.12.16 Referat (PDF)
15.12.16 Bilag 1 (PDF)
15.12.16 Bilag 2 (PDF)
15.12.16 Bilag 3A (PDF)
15.12.16 Bilag 3B (PDF)
15.12.16 Bilag 3C (PDF)
15.12.16 Bilag 4 (PDF)