Uddannelsesudvalg for natur- og kulturformidling

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for natur- og kulturformidlingsuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand (pt er ingen bragt i forslag til formand).

Formandspost
Søren Sørensen, Informationschef, Aalborg Zoo
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise
Karina Madsen Smed
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser
Rektor Bjarne Edelskov Nielsen, Fjerritslev Gymnasium
1 medlem fra Region Nordjylland
Vakant
1 medlem fra kommunerne i Nordjylland
Dorte Reinholdt, Udviklings- og kommunikationskonsulent, Hjørring Kommune
1 medlem fra det private oplevelseserhverv i Nordjylland
Simon Madsen, Formidlingschef, Nordsøens Oceanarium
1 medlem fra turistaktørerne i Nordjylland
Berit Hvidberg Christensen, Visit Nordjylland
1 medlem fra natur- og kulturinstitutionerne i Nordjylland
Søren Sørensen, Informationschef, Aalborg Zoo
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne
Maria Boel Gudiksen, Adjunkt, natur- og kulturformidling
Paul Nordahl Andersen, Adjunkt, natur- og kulturformidling
2 medlemmer udpeget af og blandt de studerende
Pia Birgitte Arentoft, N17
Michael Skalshøj Gregersen, N15

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for Business Henriette Eduardsen, University College Nordjylland
  • Studieleder for Hospitality and Experience Management Simon Mou Skogberg, University College Nordjylland
  • Uddannelseskonsulent ved efter- og videreuddannelsesafdelingen Janne Holt, University College Nordjylland

Kommissorium

Læs kommissorium for natur- og kulturformidlingsuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger