Uddannelsesudvalg for finansuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for finansuddannelserne (finansøkonomfinansbachelor og financial controller) og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Jens Jungersen, HR-partner, Danske Bank
Kim Kastrupsen, HR Direktør, Spar Nord
Carsten Kassow, Nybolig Frederikshavn
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Lars Jørgensen, Rektor, Dronninglund Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig eksper- tise inden for det finansielle område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Erling Jensen, Associate professor, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Rikke Christoffersen, Direktør, Aalborg Handelsskole
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Carsten Pors
Sara Møller Nielsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Chris Balleby Nordli, studerende på finansbachelor
Marc Rembrandt, studerende på finansøkonom

Kommissorium

Læs kommissorium for finansuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)