Uddannelsesudvalget for radiograf

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af radiografuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for radiografuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Peter Albeck Qvistgaard, Afdelingsradiograf, Århus Universitetshospital. Formand for udvalget.
Peter Lasborg, Speciale- og afsnitsleder, Sygehus Vendsyssel, Hjørring
Karina Baadsgaard Christensen, Uddannelsesansvarlig radiograf, Aalborg Universitetshospital
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Christian Warming, Rektor, Aalborg Katedralskole
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Anne Dorte Blankholm, forskningsradiograf, MR Research Centre, Århus Universitetshospital, Skejby
1 medlem indstillet af Foreningen af Radiografer i Danmark.
Christian Gøtsch Hansen, Næstformand, Radiografrådet
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Jens Kristian Vejle-Sørensen, lektor ved UCN
Karina Astrup Skjølstrup Larsen, lektor ved UCN
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Anna Waberzeak Weiss, R15V,
Louise Høstrup Vestergaard, R15S

Kommissorium

Læs kommissorium for radiografuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)


Dagsordner og referater

2017

13. marts 2017

13.03.17 Dagsorden (PDF)
13.03.17 Referat (PDF) 

24. oktober 2017

24.10.17 Dagsorden (PDF) 
24.10.17 Referat (PDF) 

23. november 2017

23.11.17 Dagsorden (PDF) 
23.11.17 Referat (PDF) 

2016

14. Marts 2016

14.03.16 Dagsorden (PDF)
14.03.16 Referat (PDF)

14. SEPTEMBER 2016

14.09.16 Dagsorden (PDF)
14.09.16 Referat (PDF)

2015
2014
2013

19. marts 2013

19.03.13 Referat

29. september 2013

23.09.13 Referat
23.09.13 Dagsorden

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger