Gå til hoved indhold

Om kvalitetsarbejdet


Hvad er kvalitetsarbejde?

Kvalitetsarbejdet består af årlige selvevalueringer, nøgletal samt evalueringer fra Børne- og Undervisningsministeriet (Virksomhedstilfredsundersøgelse og Elevtrivselsundersøgelse).

Formålet med uddannelsens kvalitetsarbejde er, at skabe øget værdi for elever, undervisere, skolen generelt og skolens samarbejdspartnere.

Sådan arbejder vi med evalueringerne

Evalueringerne bliver årligt drøftet med eleverne, underviserne samt ledelsen på PAU, for at kunne blive klogere på, hvad uddannelsen skal arbejde med i det kommende år.

Uddannelsens undervisningsplaner evalueres og tilpasses på baggrund af kvalitetsarbejdet.

Hos UCN bliver evalueringerne samlet i en Evaluerings- og opfølgningsplan. Her kan man dykke ned i udviklingen af uddannelsen og se, hvilke emner det er besluttet at arbejde med i det kommende år.