Personalejura

Interesserer du dig for jura i forbindelse med bl.a. ansættelsesforhold? Intern juridisk ekspertise er guld værd for en virksomhed

I faget Personalejura opnår du teoretisk ballast til at håndtere de arbejdsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

Forløbet er for dig, der arbejder med personaleforhold inden for HR, ledelse eller foreningsområdet, og som har brug for en faglig ballast, når du skal håndtere opgaver i forbindelse med ansættelser, medarbejderforhold og afskedigelser.

Indhold

 I faget lærer du om de forskellige lønmodtagergrupper, medarbejders og arbejdsgivers forpligtelser og de vigtigste personalejuridiske opgaver.  Du lærer blandt andet om:

 • Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold
 • Kollektive overenskomster og det fagretlige system
 • Forskellige lønmodtagergrupper
 • Ledelsesretten
 • Ansættelsesforholdets indgåelse samt ændringer i ansættelsesforholdet
 • Lønmodtagers pligter
 • Arbejdsgivers ydelser
 • Ansættelsesforholdets ophør
 • Misligholdelse samt konsekvenser heraf

Værdien for din arbejdsplads

 • Du styrker virksomhedens interne forhold og konkurrenceevne
 • Du forebygger og løser arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheden og medarbejderne
 • Du reducerer risikoen for interne juridiske sager og uoverensstemmelser

Arbejdsform

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase fra egen praksis. Der er intern censur efter 7-trinsskalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Ved du også, at er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året via omstillingsfonden?

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Start
30.01.2019

Slut
30.06.2019

Tilmeldingsfrist
18.01.2019

Tidspunkt
30.1 + 7.2 + 28.2 + 18.3 + 4.4 + 30.4 + 8.5 + 23.5. Eksamensdato følger senere.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION