Organisationspsykologi - udvikling og omstilling

Formålet er at den studerende opnår en øget viden om og indsigt i de grundlæggende processer, i en organisation. Derudover er formålet at den studerende bliver i stand til med denne viden, at kunne analysere sammenhænge og fremkomme med relevante konstruktive vurderinger og løsningsforslag på opståede organisationspsykologiske problemer

Hovedtemaerne i faget introduceres via en indføring i et udvalg af moderne tilgange til det organisationspsykologiske og organisationsteoretiske felt.

Mål for læringsudbyttet

Viden

Den studerende

  • Skal have viden om relevant litteratur og anvendt teori og metode til forståelse af
  • Organisationspsykologiens og organisationsteoriens fagområde
  • Kan reflektere over relevansen af organisationspsykologien i forhold til egen arbejdspraksis og balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Skal have viden om hvordan organisationspsykologien kan anvendes til at analysere en organisation på udvalgte temaer som eksempel, stress, kultur, forandring, udvikling og omstilling samt arbejdsmiljø

Færdigheder

Den studerende

  • kan anvende relevante indfaldsvinkler fra organisationspsykologien og organisationsteorien til at analysere udvalgte arbejdsmæssige problemstillinger
  • kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på baggrund af tematiserede analyser
  • kan formidle faglige problemstillinger og formulere overvejelser om løsninger på de valgte problemstillinger til kollegaer og ledelse

Kompetencer

Den studerende

  • kan på faglig relevant vis håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og integrere dem i fremadrettede forløb
  • kan på fagligt relevant vis formulere hvordan den studerende som medarbejder, ville kunne fungere som medkatalysator i forandringsprocesser

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 dage fra kl. 08.30-15.00 + vejling og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
27.08.2020

Slut
09.12.2020

Tilmeldingsfrist
30.06.2020

Tidspunkt
27.8 + 2.9 + 16.9 + 24.9 + 7.10 + 29.10 + 4.11
Vejledning 18.11
Skrivecafe 25.11
Eksamen 9.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation