PRINCE2® Foundation

Certificering i PRINCE2® Foundation

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Effektiv og målrettet projektledelse er afgørende for succes i projekter på tværs af brancher. Med en uddannelse i PRINCE2® Foundation bliver du formelt klædt til at arbejde med projektledelse.

Hvad er PRINCE2®?

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmodel, der kan bruges i alle typer af projekter på tværs af brancher.

Metoden består af en procesmodel, som guider projektlederen af projektet de processer, som er nødvendige for at sikre projektets resultat.

PRINCE2®-projektledelsesmetoden sikrer, at et projektets struktur og organisation er på plads fra projektets start, og at roller og ansvar ligger fast og er synlige.

Læs mere om PRINCE2®

I løbet af uddannelsesforløbet bliver du klædt på til en eksamen i PRINCE2® Foundation. Du lærer bl.a. om

  • Temaer og principper inden for PRINCE2®-metoden
  • Processer og delprocesser inden for PRINCE2®-metoden
  • Planlægning og styring 

Kurset udbydes i samarbejde med EMP Group, som står for PRINCE2®-certificeringen.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, som fx arbejder som projektleder, projektassistent, projektadministrator eller styregruppedeltager og som ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Uddannelsesforløb i PRINCE2® hos UCNact2learn

Vi udbyder flere forskellige uddannelsesforløb i PRINCE2®

På dette uddannelsesforløb får du et bredt kendskab til projektledelse samt en grundlæggende indsigt i PRINCE2®. Forløbet afsluttes med en certificeringseksamen i PRINCE2® Foundation.

Overbygningsuddannelse på PRINCE2® Foundation. 3-dages uddannelse som afsluttes med eksamen

6 ugers uddannelsesforløb med eksamen i både PRINCE2® Foundation og Practitioner

Uddannelsens forløb og omfang

Uddannelsen har en varighed tre dage.

Du skal beregne tid til hjemme- og eksamensforberedelse mellem undervisningsdagene.

Forløbet afsluttes med en eksamen i PRINCE2® Foundation.

Opsummering

Pris
kr. 12.995,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
3 undervisningsdage kl. 09:00-15:00

Start
03.09.2020

Slut
29.09.2020

Tilmeldingsfrist
20.08.2020

Tidspunkt
3.9 + 28.9 + 29.9

Start
20.10.2020

Slut
24.11.2020

Tilmeldingsfrist
06.10.2020

Tidspunkt
20.10 + 23.11 + 24.11

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv