Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)  

SVU er en økonomisk støtte til voksne, som ønsker at videreuddanne sig

SVU gives til uddannelser udbudt efter lov om åben uddannelse eller til universitetslovens regler om deltidsuddannelse. Der gælder nogle særlige betingelser for hvem, der kan få SVU, afhængigt af, om der søges til videregående uddannelse, folkeskoleniveau eller gymnasiel uddannelse.

Studievalg Nordjylland

Du kan bruge Studievalg Nordjylland til at finde ud af følgende:

  • Hvem kan få SVU?
  • Hvor meget er støtten?
  • Hvad er betingelserne for at få støtte?
  • Detaljerede spørgsmål om sagsbehandling og sagsgangen
  • Ændringer i forhold til ansøgningen fx ændrede skatteforhold, kontooplysninger m.m.

Ansøgning om SVU

Ansøgningen kan tidligst indsendes 13 uger før uddannelsen påbegynder, og skal sendes senest 4 uger før uddannelsesforløbets start. Da SVU ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft, anbefales det at ansøge hurtigst muligt.

Du kan læse mere om tidsfrister og ansøge om SVU digitalt ved at logge på svu.dk’s ansøgningssystem med NemID. Hvis ikke du har mulighed for at søge digitalt, kan du søge via papirskema, som kan rekvireres på www.svu.dk eller hos en SVU-administrator.  

SVU-skemaer udfyldt af uddannelsessted, ansøger og arbejdsgiver sendes til:

Studievalg Nordjylland
Slotsgade 27
9000 Aalborg
tlf. 98 10 19 11
fax. 98 10 26 70

nordjylland@studievalg.dk  
www.studievalg.dk/nordjylland

Kontakt

Pia Lindkvist
Studievejleder / Ledelses- og organisationskonsulent

72 69 16 67
pili@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Publikationer