Mentor på designuddannelserne

Bliv mentor for en studerende på en af vores designuddannelser

Mentorordningen er et tilbud til udvalgte studerende på uddannelserne AK Designteknolog samt professionsbachelor i Digital Konceptudvikling.

De overordnede rammer

Mentor og studerende (mentee) forpligter sig til at afvikle 1-2 møder pr. semester. Der afholdes et årligt netværksmøde blandt mentorerne, hvor UCN inviterer.

Hvem gavner mentorordningen?

For designuddannelserne er det vigtigt, at mentorordningen gavner både uddannelsen, den studerende og mentoren/virksomheden set ud fra nedenstående perspektiver:

FOR UDDANNELSEN

 • ”Uddannelse i virkeligheden” sker på basis af faglighed (UCN) og brancheviden (mentor)
 • Etablering af netværk til erhvervslivet
 • Udbygning af samarbejde mellem UCN og erhvervslivet

FOR DEN STUDERENDE

 • Øge bevidstheden om det fremtidige arbejdsliv
 • Forøge kendskab til branchen
 • Styrke mulighederne for efterfølgende job
 • Skabe kontakter til erhvervslivet
 • Udvikle sin professionelle identitet

FOR ERHVERVSMENTOREN

 • Hjælpe de studerende til at udvikle sig personligt og nå professionelle mål
 • Få nyeste viden inden for branchen, forskning og udvikling
 • Mulighed for at få indflydelse på udvikling af uddannelsen
 • Markedsføring af virksomhed i forhold til kommende studerende og potentielle medarbejdere
 • Udvide det faglige netværk gennem mødet med andre mentorer
Hvordan fungerer mentorordningen?

På uddannelsen Designteknolog kan de studerende ansøge om deltagelse i mentorordningen. Deltagelsen består her i at deltage i 1-2 møder/virksomhedsbesøg hos en mentor sammen med medstuderende. Virksomhederne (mentoren) finder i samarbejde med mentorvejlederen 1 til 2 datoer pr. halvår (semester), hvor denne kan modtage 4-5 mentees (studerende). Disse besøg kan indeholde en kort rundvisning i virksomheden samt en snak omkring virksomhedens arbejdsopgaver, hverdag m.m. De studerende byder ved samtalen ind med deres faglige viden og spørgsmål i relation til disse.

På uddannelsen Digital Konceptudvikling kan de studerende ansøge om deltagelse i mentorordningen. På baggrund af udsagn om faglige og personlige interesser fra både de studerende og mentorerne matches studerende og mentor, så der så vidt muligt er sammenfald mellem deres interesser. Her er relationen mellem mentor og mentee tættere, da de bliver matchet, og det er dem der indbyrdes aftaler møder m.m. Det forventes at der minimum afholdes 2 møder pr. halvår (semester). 

Hvad er mentors rolle?

Som mentor støtter du de studerende i deres faglige og personlige udvikling gennem deres studie.

Din rolle vil bl.a. være at:

 • Sparre med den studerende vedrørende faglige udfordringer, mål og karriereønsker
 • Udvide den studerendes netværk
 • Give den studerende et bredt indblik i din branche og virksomhed og i de krav og ønsker erhvervslivet har til dem
 • Inspirere den studerende til at dygtiggøre sig

Du må meget gerne dele ud af dine egne erfaringer. Et godt mentorforhold baserer sig på konstruktiv dialog mellem mentor og mentee.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er meningen, at mentor skal hjælpe den studerende med at løse opgaver og skrive projekter. En mentoraftale er ikke ensbetydende med en efterfølgende praktikaftale.

Hvad er den studerendes rolle?

Den studerende har naturligvis et stort ansvar for, at mentor/menteerelationen kommer til at fungere tilfredsstillende. Vi forventer, at de studerende er interesseret i at blive udfordret personligt og fagligt samt at man overholder aftaler.

På PBA uddannelserne forventer vi at de studerende selv tager initiativ til møder med mentor og forbereder sig grundigt forud for møderne. For den studerende er det vigtigt, at være åben, hvad angår behov og forventninger, og være villig til at være selvkritisk og tage imod råd og vejledning fra mentor.

Hvad får du ud af at være mentor?

Rollen som mentor er ulønnet, og værdien er at relationen mellem studerende og virksomhed skaber værdi for begge parter.

 • Gennem samtalerne med de studerende og dit arbejde med mentorrollen vil du forhåbentlig også opleve en personlig og faglig udvikling, som kan gavne dig og din virksomhed
 • Du får nye faglige perspektiver og viden om udviklingstendenser inden for dit fag
 • Du bliver stimuleret til at tænke nyt og kreativt i samspillet med den studerende
 • Gennem kontakten med andre mentorer får du mulighed for at udvide dit eget netværk
 • Du kan tilføje dit virke som UCN-mentor til din profil
Det praktiske vedrørende mentorordningen

Rollen som mentor er i princippet åben for alle. Opgaven er ulønnet.

Vi forventer imidlertid af vores mentorer, at de yder en indsats for vores studerende. Derfor tillader vi os at stille nogle krav til dig som mentor, at du er aktiv på det danske eller det internationale arbejdsmarked, og at du har et godt fagligt netværk. At du er beskæftiget inden for branchen. Dernæst må du have tid, lyst og overskud til at gå ind i arbejdet med at støtte de studerende i at udvikle sig personligt og professionelt. Du (din virksomhed) vil figurere på UCN’s hjemmeside som mentor.

På AK uddannelserne: Du finder sammen med mentorvejleder frem til mødedatoer, hvorefter du modtager en mail med information om hvilke studerende der kommer på virksomhedsbesøg hos dig.

På PBA uddannelserne: Når vi har matchet dig med en studerende, er første skridt, at alle studerende og deres mentorer mødes til et fællesmøde.

 • Designteknolog (AK uddannelse) mentoropstart i februar måned
 • Digital Konceptudvikling (PBA uddannelse) mentoropstart i september måned

Kontakt

Hans Michael Opstrup
Mentorvejleder

Tlf.: 72 69 17 75
mop@ucn.dk
Birgitte Kjølner Hansen
Mentorvejleder

Tlf.: 72 69 15 44
bip@ucn.dk