Det lokale uddannelsesudvalg for pædagogisk assistentuddannelsen

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Det lokale uddannelsesudvalgs medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) bliver nedsat af uddannelsesinstitutionerne, som også indkalder til møderne, skriver referater mv.

Organisationen udpeger medlemmer af udvalget. Det betyder, at de lokale uddannelsesudvalg er organisationernes talerør i forhold til skolerne. Derfor bør medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg være med til at præge de emner, der skal på udvalgenes dagsordener.

1 formand udpeges af det lokale uddannelsesudvalg
Pernille Kastning Guldbæk, Områdeleder for Dagtilbud, Børne- og Familieforvaltningen, Thisted Kommune
1 medlem repræsenterende professionen
Dorthe Bertelsen, Afdelingsleder, Dagtilbudsområdet, Morsø Kommune
1 medlem repræsenterende FOA
Iben Nørgaard Christensen, Pædagogisk Sektorformand, FOA, Thisted/Mors
2 medlemmer udpeges blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område
Vibeke Blåbjerg, Seminarlektor ved Den Pædagogiske Assistentuddannelse og Pædagoguddannelsen i Thisted
Jesper Dam Larsen, Adjunkt ved Den Pædagogiske Assistentuddannelse og Pædagoguddannelsen i Thisted
2 medlemmer udpeges blandt eleverne på Den Pædagogiske Assistentuddannelse
Sanne Engholm
Thure Krarup

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for pædagogisk assistentudannelsen og pædagoguddannelsen i Nordjylland, Anne Krogh
  • Lektor og Leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter, pædagoguddannelsen i UCN, Anni Mortensen

Referent

  • Studieadministrativ medarbejder, Pædagoguddannelsen/Pædagogisk Assistent Uddannelsen, ​Brynja Ruth Karlsdottir

Kommissorium

Læs håndbogen for lokale uddannelsesudvalg (LUU) (PDF)

 

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger