Læs serviceøkonom online

Du kan læse til serviceøkonom online på to forskellige måder.

På UCN kan du studere til serviceøkonom uden at være fysisk til stede på campus, hvis du har behov for en fleksibel uddannelse. Undervisningslektionerne optages, og du kan se dem online. Der er også et særligt tilbud for elitesportsfolk, som ønsker at uddanne sig sideløbende med deres sportskarriere.

Læs online på dansk og vælg mellem to specialer

Der er tale om et almindeligt uddannelsesforløb, som kræver at du holder virtuel kontakt med underviserne og dine medstuderende. Derfor tilbyder vi gruppearbejde, der foregår online, samt online vejledningsmøder med underviserne. Ved eksamener og prøver skal man ligeledes være online.

Sprog og specialer

Du kan læse serviceøkonomuddannelsen online på dansk med speciale i enten:

  • Turisme
  • Hotel og restaurant

Du kan læse online på engelsk med speciale i sport og event. Du kan læse mere om specialerne under uddannelsens indhold.

Du søger ind på onlineuddannelsen på samme måde, som andre uddannelser. Læs mere under Adgangskrav og optagelse

Online serviceøkonom på engelsk for elitesportsudøvere

I samarbejde med Study4player, under Spillerforeningen, udbyder UCN serviceøkonom-uddannelsen med speciale i sport og event management til elitesportsudøvere som onlinestudie på engelsk.

Konceptet indebærer, at uddannelsen foregår under særlige vilkår med fleksibilitet og hensyntagen til elitesportsudøverens dagligdag med træning, kampe og mesterskaber.

Som færdiguddannet serviceøkonom med speciale i sport og event management, har du mulighed for at ansøge om optagelse på overbygningen til professionsbachelor i sport management, som også udbydes i samarbejde med Study4Player.

Læs mere om konceptet på Study4player eller kontakt studievejledningen.

Krav til onlinestuderende

Som onlinestuderende læser du en fuldtidsuddannelse. Så selvom der er en fleksibilitet ift. hvornår du ser optagelser fra undervisningen, følger du de samme deadlines for eksamener og læringsaktiviteter, som de der læser uddannelsen ved fysisk tilstedevær på campus.

Der er desuden et obligatorisk praktikforløb i en relevant virksomhed i 13 uger fra august til november på 2. studieår. Du skal derudover have en god internetforbindelse, samt udstyr der kan trække nye systemer, webkamera og høretelefoner med mikrofon.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk