Læs serviceøkonom online

Du kan læse til serviceøkonom online på UCN

På UCN kan du studere til serviceøkonom uden at være fysisk til stede på campus, hvis du har behov for en fleksibel uddannelse. Undervisningslektionerne optages, og du kan se dem online. Du kan også følge med live via nettet. Der er også et særligt tilbud for elitesportsfolk, som ønsker at uddanne sig sideløbende med deres sportskarriere.

Læs online og vælg mellem fire specialer

Der er tale om et almindeligt uddannelsesforløb, som kræver, at du holder virtuel kontakt med underviserne og dine medstuderende. Undervisningen bliver streamet live, men optages også, så du kan se den, når det passer ind.

Gruppearbejdet foregår også online og det samme gør vejledningsmøder med underviserne. Ved eksamener og prøver skal man ligeledes være online.

De fire specialer

Du kan læse serviceøkonomuddannelsen online med speciale i enten:

  • Hotel & Restaurant Management
  • Turisme Management
  • Sport & Event Management
  • Detail Management

Du kan læse mere om specialerne under uddannelsens indhold.

Du søger ind på onlineuddannelsen på samme måde, som andre uddannelser. Læs mere under Adgangskrav og optagelse

Krav til onlinestuderende

Som onlinestuderende læser du en fuldtidsuddannelse. Så selvom der er en fleksibilitet ift. hvornår du ser optagelser fra undervisningen, følger du de samme deadlines for eksamener og læringsaktiviteter, som de der læser uddannelsen på campus.

Der er desuden et obligatorisk praktikforløb i en relevant virksomhed i 13 uger fra august til november på 2. studieår. Du skal derudover have en god internetforbindelse, samt udstyr der kan trække nye systemer, webkamera og høretelefoner med mikrofon.

4Player - Online serviceøkonom for elitesportsudøvere

I samarbejde med 4player, under Spillerforeningen, udbyder UCN serviceøkonom-uddannelsen med speciale i sport og event management til elitesportsudøvere som onlinestudie.

Konceptet indebærer, at uddannelsen foregår under særlige vilkår med fleksibilitet og hensyntagen til elitesportsudøverens dagligdag med træning, kampe og mesterskaber.

Som færdiguddannet serviceøkonom med speciale i sport og event management, har du mulighed for at ansøge om optagelse på overbygningen til professionsbachelor i sport management, som også udbydes i samarbejde med 4Player.

Læs mere om konceptet på 4player eller kontakt studievejledningen.

Nordjysk Elitesport rådgiver

På UCN er der ligeledes den lokale rådgivnings- og støtteordningen, Nordjysk Elitesport, der hjælper de studerende elitesportsudøvere med at få puslespillet til at gå op. De har haft snakket med Simon Skou Jakobsen om at kombinere sporten med Serviceøkonom online.


Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk