Gå til hoved indhold

1. Generelt om UCN's privatlivspolitikker

Med Professionshøjskolen UCN's privatlivspolitikker ønsker vi at forklare hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Vores privatlivspolitikker beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er Professionshøjskolen UCN's målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares. 

2. Formål med brug af personoplysninger 

Når Professionshøjskolen UCN bruger personoplysninger på sociale medier, gør vi det på følgende måder: 

  • Vi håndterer dine oplysninger for at kunne administrere henvendelser og indlæg, vi modtager fra dig med det formål at besvare din henvendelse. 
  • Vi håndterer dine oplysninger, når du har givet os samtykke til at måtte dele dem på sociale medier i forbindelse med vores tilbud og aktiviteter. 
  • Vi håndterer dine oplysninger via dataopsamling til brug i anonymiserede statistiske analyser. 

3. Grundlaget for brugen af dine personoplysninger 

Grundlaget for vores brug af dine personoplysninger på sociale medier vil typisk være dit samtykke. Dit samtykke kan enten gives gennem din henvendelse til os gennem de sociale medier eller din tilladelse til at vi må offentliggøre oplysninger om dig her. 

Når vi bruger personoplysninger til at målrette vores indhold, gør vi det, så vi bedst muligt kan løfte de kommunikationsopgaver, vi har som offentlig institution. 

4. De typer af personoplysninger vi håndterer 

  • Når vi modtager en henvendelse fra dig, behandler vi dit navn/brugernavn og henvendelsens indhold. 
  • Når vi offentliggør personlige oplysninger, bruger vi kun de oplysninger, vi har fået tilladelse til at dele. Det drejer sig typisk om navne, interviews, billeder og video. 
  • Når du liker en af UCN’s sider, giver du samtidig tilladelse til, at vi målretter annoncer til dig og dit netværk baseret på dit like af siden. 
  • Når vi målretter vores indhold gennem annoncering eller sponserede opslag, segmenterer vi på køn, alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, den enkelte social medie-platform har om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i pseudonymiseret form. Det betyder, at dine data er beskyttede sådan, at det kun er de enkelte sociale medier der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne. 

Hvordan det sociale medie i øvrigt behandler dine personoplysninger, ligger uden for UCN’s kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og det sociale medie. 

5. Ansvaret for henvendelsers indhold

Det er den enkelte bruger, der har ansvaret for indholdet i en henvendelse til os. Vi anbefaler derfor, at du ikke deler oplysninger, du ikke ønsker offentliggjort. Ligesom vi forbeholder os retten til at fjerne stødende materiale eller materiale, der enten er ulovligt eller ikke følger vores retningslinjer, herunder opslag og annoncering på vores væg, kommentarer på nyheder etc. 

Vi sagsbehandler ikke på vores social medie platforme, ligesom vi heller ikke gør brug af beskedfunktionen på Facebook. Du vil i stedet blive henvist til en Sikker Post eller en kontakt via vores hjemmeside. 

6. Sletning 

Som udgangspunkt sletter vi oplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem. På sociale medier vil dine henvendelser og vores offentliggjorte indhold dog ligge tilgængeligt, så længe det pågældende sociale medie tillader det. 

7. Dine rettigheder 

Når vi behandler oplysninger om dig, har du efter lovgivningen en række rettigheder. Dem kan du læse mere om på ucn.dk/privatliv

Her kan du også finde kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger. 

8. Sådan kontakter du os 

Du kan kontakte os gennem sociale medier, e-mail, på telefon, via E-Boks eller almindeligt brev. Drejer det sig om en bestemt uddannelse, er det bedst at kontakte en studievejleder eller studiesekretær for området. 

Indeholder din henvendelse oplysninger, du ønsker at holde fortrolige, anbefaler vi, at du bruger Sikker Post eller E-Boks til at sende en mail.